Zpráva MŠMT k obnovení výuky

Vážení rodiče,

dle aktualizovaného harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství ze dne 30. 4. 2020 vyplývá, že dne 11. května bude možná osobní přítomnost žáků ve škole při výuce na základních uměleckých školách.

Bohužel stále ještě nebyl MŠMT zveřejněn slíbený manuál pro ZUŠ, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol, proto sledujte dále webové stránky školy, kde se brzy dozvíte více.

Mgr. Marta Scholzová
ředitelka ZUŠ