Aktivity školní rok 2013/2014

NÁRODNÍ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT:

Soutěž ZUŠ ve hře na klavír

 

Okresní kolo – 18.2.2014, ZUŠ Hlučín

0. kategorie – jedna žákyně – 1. místo

5. kategorie – jeden žák – 1. místo s postupem do krajského kola

Krajské kolo – 26.-27.3.2014, ZUŠ B. Smetany, Karviná

5 . kategorie – jeden žák – 2. místo a zvláštní ocenění poroty za vynikající provedení skladby B. Martinů: Polka in A

Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru

Okresní kolo – 6.3.2014, ZUŠ V. Kálika Opava

0. c kategorie – jedna žákyně – 1. místo s postupem do krajského kola

3. kategorie – jedna žákyně – 3. místo

5. kategorie – jedna žákyně – 2. místo

6. kategorie – jedna žákyně – 1. místo s postupem do krajského kola

Krajské kolo – 9.-10.4.2014, ZUŠ Frýdek – Místek

O. c kategorie – jedna žákyně – 2. místo

6. kategorie – jedna žákyně – čestné uznání

Soutěž ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

Okresní kolo – 28.2.2014, ZUŠ Háj ve Slezsku

1. kategorie – jeden žák – 1. místo

4. kategorie – jedna žákyně – 3. místo

Soutěž ZUŠ ve hře tanečních, ostatních a jazzových orchestrů

Krajské kolo – 25.4.2014, ZUŠ L. Janáčka Havířov

1. a kategorie – Špunt´s band – 1. místo s postupem do ústředního kola a zvláštní cenu poroty za vynikající instrumentální výkon hráčce na příčnou flétnu

1. a kategorie – John´s band – 1. místo

2. b kategorie – Baard´s band – 2. místo

Ústřední kolo – 18.6.2014, ZUŠ Litvínov

1. a kategorie – Špunt´s band – 1. místo

Soutěž ZUŠ – výtvarný obor

Krajské kolo – 4.4.2014, ZUŠ Solná, Opava

výtvarný kolektiv 38 žáků – 1. místo s postupem do ústředního kola

OSTATNÍ SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY:

Soutěžní přehlídka „Múzy Ilji Hurníka“ – 22.10.2014, ZUŠ Háj ve Slezsku

jeden žák – zlatá múza

jedna žákyně – zlatá múza

jeden žák – stříbrná múza

jedna žákyně – stříbrná múza

Soutěžní festival „Evropská píseň 2014“ – 23.5.2014, Loutkové divadlo, Opava

jedna žákyně – postup do finálového koncertu konaného v polské Ratiboři

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE:

Mezinárodní interpretační soutěž „Pro Bohemia 2014“ 4.-6.4.2014, Janáčkova konzervatoř Ostrava

I. kategorie – obor zpěv – jedna žákyně – 1. místo a titul laureáta soutěže

II. kategorie – obor zpěv – jedna žákyně – čestné uznání

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž „Lidice 2014“– 29.5.2014, Lidice

Malba, kresba – jeden žák – medaile „Lidická růže“

Malba, kresba – jedna žákyně – čestné uznání

Grafika – kolektiv 12 žáků – medaile škole za kolekci – čestné uznání

Kalendář vybraných akcí

Září

28.9.2013 Vystoupení pěveckého sboru na 100. výročí ZŠ v Brance u Opavy

19.9.2013 Exkurze žáků VO po opavských výstavách v rámci Bezručovy Opavy

Říjen

17.10.2013 Vystoupení na vernisáži v Městské galerii v Hradci nad Moravicí

22.10.2013 Soutěžní přehlídka „Múzy I. Hurníka“ – ZUŠ Háj ve Slezsku

Listopad

1.11.2013 Výstava žáků VO v rámci akce „Zrzavý salón“ v ZUŠ Solná, Opava

8.11.2013 Koncert „Hraje celá rodina“, Národní dům Hradec nad Mor.

23.11.2013 Vystoupení na vernisáži výstavy adventních prací v KD Jakubčovice

Prosinec

1.12.2013 Vystoupení pěveckého sboru při rozsvícení vánočního stromu v Hradci nad Mor.

6.12.2013 Grantový projekt „Mikulášení v ZUŠ“

12.12.2013 Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí

13.12.2013 Vystoupení pěveckého sboru na Vánočním jarmarku v Domově důchodců

15.12.2013 Vystoupení žáků na Vánočním jarmarku v ZŠ Skřipov

20.12.2013 Vystoupení žáků ZUŠ s dechovou hudbou v kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Mor.

22.12.2013 Vystoupení žáků ZUŠ s dechovou hudbou v Národním domě v Hradci nad Mor.

Leden

5.1.2014 Vystoupení žáků ZUŠ s dechovou hudbou Hradec v Komárově

17.1.2014 Vystoupení žáků školy na Rockovém večeru v Hradci nad Mor.

29.1.2014 Školní kolo soutěže ve hře na klavír a smyčcové nástroje – ZUŠ Hradec nad Mor.

Únor

18.2.2014 Okresní kolo soutěže ve hře na klavír – ZUŠ Hlučín

14.2.2014 Koncert bývalých absolventů „Hvězdy padají domů“ – Velká dvorana

21.2.2014 Kytarový koncert – Městská galerie Hradec nad Mor.

28.2.2014 Okresní kolo soutěže ve hře smyčcových nástrojů – ZUŠ Háj ve Slezsku

Březen

3.3.2014 Vystoupení při vernisáži A. Zupkové, Hotel Belária – Hradec nad Mor.

5.3.2014 Jarní koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

6.3.2014 Vystoupení při vernisáži J. Škarohlídové, Městská knihovna Hradec nad Mor.

6.3.2014 Okresní kole ve hře na kytaru – ZUŠ Opava

13.3.2014 Národní přehlídka „Máme rádi baroko“ – Církevní konzervatoř v Opavě

24.3.2014 Vystoupení při vernisáži „Můj svět“ , Charita – Opava

26.-27.3.2014 Krajské kolo soutěže ve hře na klavír – ZUŠ B. Smetany, Karviná

28.3.2014 Akordeonový koncert, koncertní sál ZUŠ Hradec nad Mor.

29.3.2014 Vystoupení žáků na Jarní vernisáži KD Jakubčovice

Duben
3.4.2014 Vystoupení na vernisáži výstavy, Městská galerie Hradec nad Mor.

4.4.2014 Výtvarná soutěž ZUŠ, výstava v ZUŠ Solná, Opava

4.-6.4.2014 Mezinárodní soutěž Pro Bohemia – JKGO Ostrava

9.-10.4.2014 Krajské kolo ve hře na kytaru – ZUŠ Frýdek Místek

11.4.2014 Koncert populárních melodií, Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.

11.4.2014 Velikonoční dílny výtvarného oboru, ZŠ Skřipov

17.4.2014 Velikonoční dílny výtvarného oboru, ZUŠ Hradec nad Mor.

19.4.2014 Jarní bigbeat, sál ZD Hradec nad Mor.

25.4.2014 Krajské kolo tanečních a jazz. Orchestrů, ZUŠ Havířov

30.4.2014 Vystoupení žáků ZUŠ na slavnostním otevření bílého zámku v Hradci nad Mor.

Květen

1.-30.5.2014 Výstava žáků výtvarného oboru v OC Breda &Weinstein, Opava

8.5.2014 Vystoupení na vernisáži výstavy, Městská galerie Hradec nad Mor.

9.5.2014 Slavnostní koncert žáků ZUŠ „ Příběhy hudebních úspěchů“, Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.

15.5.2014 Vystoupení žáků ZUŠ v Domově důchodců v Hradci n Mor

20.5.2014 Krajská akordeonová přehlídka, JKGO Ostrava

21.5.2014 Vystoupení na krajské přehlídce „Talenty regionu“, JKGO Ostrava

22.5.2014 Absolventská koncert – koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí

23.5.2014 Vystoupení žáků ZUŠ na akci „Noc kostelů“ – kostel sv. Petra a Pavla Hradec nad Moravicí

23.5.2014 Soutěž „Evropské dětské písně 2014“, Loutkové divadlo Opava

27.,28.5.2014 Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka, ZŠ Žimrovice a MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice – ZUŠ Hradec nad Moravicí

28.5.2014 Vernisáž Mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice 2014“

30.5.2014 Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ ve Skřipově

Červen

1.6.2014 „Múzy v ZOO“, krajská přehlídka souborů a orchestrů MS kraje – Ostrava

5.6.2014 Vystoupení na vernisáži J. Slívy, Městská galerie Hradec n Mor

6.6.2014 Absolventský kytarový koncert, zahrada ZUŠ Hradec n Mor

7.6.2014 Slavnostní koncert „Evropské dětské písně 2013“ – Ratiboř, Polsko

13.6.2014 Celostátní kolo tanečních a jazz. orchestrů, ZUŠ Litvínov

17.6.2014 Vystoupení a výstava žáků ZUŠ na přehlídce Múziáda 2014 – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

20.6.2014 „Zuškaření na zahradě“, ZUŠ Hradec nad Mor.

26.6.2014 I. premiéra muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – ZUŠ Hradec

27.6.2014 II. premiéra muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – ZUŠ Hradec