Aktivity školní rok 2011/2012

Soutěže:

 

Okresní kola:

Hra na dechové nástroje – 1.3.2012, ZUŠ Vítkov

Hra na zobcovou flétnu: 5. kategorie – jedna žákyně – 2. místo

Hra na klarinet: 5. kategorie – jedna žákyně – 3. místo

Hra na trubku: 3. kategorie – jeden žák – 3. místo

Hra na příčnou flétnu – 2.3.2012, ZUŠ V. Kálika Opava

0. kategorie – jedna žákyně 1. místo, postup do krajského kola

1. kategorie – jedna žákyně – 1. místo, postup do krajského kola

2. kategorie – jedna žákyně – 1. místo, postup do krajského kola

3. kategorie – jedna žákyně – 1. místo, postup do krajského kola

 

Krajská kola:

0. kategorie – jedna žákyně – 1. místo

1. kategorie – jedna žákyně – 1. místo, postup do ústředního kola

2. kategorie – jedna žákyně – 1. místo, postup do ústředního kola

3. kategorie – Klára Cihlářová – 1. místo, postup do ústředního kola,

absolutní vítězka soutěže, zvláštní ocenění poroty za výraznou interpretaci skladby Iana Clarka – Sunday Morning

Získání zvláštního ocenění poroty za vynikající klavírní spolupráci

Zvláštní ocenění poroty za výjimečný pedagogický úspěch získala paní učitelka

 

Ústřední kola:

1. kategorie – jedna žákyně – 1. místo

2. kategorie – jedna žákyně – 1. místo

3. kategorie – jedna žákyně – 1. místo

Získání diplomu za korepetici a diplomu za pedagogickou činnost

 

Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 2012, konané ve dnech 20.-22.4.2012 v ZUŠ Ostrava se zúčastnily dvě naše žákyně.

 

Na V.ročníku mezinárodní soutěže Talent Awards, která se konala 10.3.2012 ve Frýdku-Místku, se stali hlavními vítězi dva žáci – akordeonové duo a jedna žákyně – akordeon a hráli na Galavečeru soutěže v Praze.

 

Na letošním 40. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže „Lidice 2012“ získala škola 2 čestná uznání. Hodnoceno bylo 26 064 prací z 67 zemí.

 

 

Přehlídky:

 

Taneční orchestr ZUŠ Hradec nad Moravicí se zúčastnil akce „Mikulášení v Zubří – 2. setkání orchestrů“ v ZUŠ Zubří.

Sedm žáků kytarového oddělení se zúčastnilo okresní přehlídky, která se konala v ZUŠ V. Kálika v Opavě.

Na krajské akordeonové přehlídce, konané v sále JKGO v Ostravě, vystoupily dvě žákyně naší školy.

Dvě žákyně akordeonového oddělení se zúčastnily Akordeonového pódia – Klímkovice 2012 ( tvůrčího setkání mladých akordeonistů).

Jedna naše žákyně vystoupila na přehlídce žáků ZUŠ k poctě tří jubilujících skladatelů „Múziáda 2012“, současně proběhla i výstava výtvarných prací našich žáků k poctě tří výtvarníků v rámci této akce, která se konala ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí. Odpolední část Múziády patřila vítězům krajských kol letošních soutěží a jejich vystoupení a ocenění za reprezentaci Moravskoslezského kraje. Byly oceněny tři naše žákyně a dvě z nich v této části programu vystoupily.

 

Koncertní činnost:

Převahu našich koncertů pořádáme ve Velké dvoraně hradeckého zámku, kde se konal Vánoční koncert žáků ZUŠ, který se těší mimořádné oblibě posluchačů. Na „Koncertu populárních melodií“ se představil pěvecký sbor, taneční orchestr, John´s band – soubor zaměřený na irskou keltskou hudbu, Špunt´s Band, rocková kapela a akordeonový soubor. Ve Velké dvoraně se konal i „Slavnostní koncert žáků ZUŠ“ a vystoupili na něm především úspěšní účastníci soutěží ZUŠ. Uskutečnil se na něm křest CD, nahrávky kytarového tria ZUŠ.

Na závěr školního roku se konal Akordeonový koncert v koncertním sále školy. Ve škole proběhly i dva samostatné absolventské koncerty.

Výchovné koncerty jsme uspořádali pro ZŠ Hradec nad Moravicí, CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí, ZŠ Branka, ZŠ Skřipov, ZŠ Žimrovice a pro mateřské školy v Hradci, Brance, Kajlovci a Žimrovicích – celkem 4 výchovné koncerty.

Povinností každé třídy je uspořádání třídní předehrávky, tuto si připravili všichni učitelé hudebního oddělení.

 

Výstavy:

 

V tomto školním roce se uskutečnila výstavy u příležitosti vánočního koncertu a slavnostního koncertu žáků ZUŠ. Na závěr školního roku proběhly výstavy prací žáků výtvarného oddělení v Hradci a na odloučeném pracovišti ve Skřipově. Dále jsme uspořádali vánoční a velikonoční dílny pro žáky a jejich rodiče v Hradci i ve Skřipově.

 

Ostatní činnost:

 

Naši žáci rovněž zabezpečovali program na různých kulturních akcích (na vánočním koncertu ZŠ Skřipov v místním kostele, na řadě vernisáží výstav v Městské galerii, na vernisáži jarní výstavy v Jakubčovicích, na vystoupeních pro důchodce a ke Dni matek, na akci „Noc kostelů“, vystoupení souborů a orchestru na různých koncertech a přehlídkách atd.)

 

Kalendář vybraných akcí:

Září

15.9.2011 Vystoupení žáků na vernisáži výstavy Petra Pavliňáka v městské galerii v Hradci nad Moravicí

29.9.2011 Exkurze žáků VO po opavských výstavách v rámci Bezručovy Opavy

Říjen

9.10.2011 Vystoupení žáků ZUŠ pro důchodce v ZŠ Skřipov

Listopad

10.11.2011 Vystoupení žáků na vernisáži výstavy „Charita“ v městské galerii

19.11.2011 Vystoupení na vernisáži výstavy adventních prací KD Jakubčovice

29.11.2011 Vystoupení na vernisáži výstavy skupiny X v hotelu Belaria

Prosinec

3.12.2011 Vystoupení tanečního orchestru ZUŠ na „Mikulášení v Zubří – 2.

setkání orchestrů“ v ZUŠ Zubří

2.12.2011 Vystoupení akordeonového souboru ZUŠ na Mikulášském akordeonovém koncertu v ZUŠ Ostrava 1

8.,9.12.2011 Vánoční dílny pro žáky VO a jejich rodiče – ZUŠ Hradec, ZŠ Skřipov

10.12.2011 Vystoupení akordeonového souboru na Adventním koncertu ve Sněmovním sále Minoritského kláštera

15.12.2011 Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí

20.12.2011 Vánoční muzicírování (houslového a klavírního oddělení) v sále ZUŠ

28.12.2011 Vystoupení žáků na vánočním koncertě ZŠ Skřipov – Kostel Skřipov

Únor

2.2.2012 Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Hradec

23.2.2012 Školní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu – ZUŠ Hradec

Březen

1.3.2012 Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Vítkov

2.3.2012 Okresní kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu – ZUŠ Opava

10.3.2012 Soutěžní konkurz „Talent Awards“ – ND Frýdek – Místek

17.3.2012 Vystoupení žáků na Jarní vernisáži KD Jakubčovice

21.3.2012 Krajské kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu – ZUŠ Orlová – Poruba

23.3.2012 Akordeonové podium – Klimkovice 2012 – ZUŠ Klimkovice

29.3.2011 Velikonoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče – ZUŠ Hradec

30.3.2011 Velikonoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče – ZŠ Skřipov

Duben

12.4.2012 Krajská akordeonová přehlídka – Janáčkova konzervatoř Ostrava

13.4.2012 Koncert populárních melodií – Velká dvorana zámku Hradec

17.4.2012 Okresní kytarová přehlídka – ZUŠ V. Kálika Opava

20.-22.4.2012 Mezinárodní akordeonová soutěž – ZUŠ Ostrava 1

27.4.2012 Vystoupení žáků na vernisáži výstavy „Neznámý portrét Boženy

Němcové“ – Městská galerie Hradec nad Moravicí

Květen

3.-6.5.2012 Ústřední kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu – ZUŠ Kladno

4.5.2012 Vystoupení žáků – osvobození obce Skřipov – Skřipov

5.5.2012 Galavečer soutěže „Talent Awards“ – Divadelní sál KD Mlejn – Praha

9.5.2012 Vystoupení žáků na srazu jubilantů MÚ – Zámecká restaurace Hradec

10.5.2012 Vystoupení žáků na vernisáži výstavy Karla Demela – Městská galerie

17.5.2012 Koncert a výstava učitelů ZUŠ okresu Opava – ZUŠ Hlučín

18.5.2012 Slavnostní koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.

23.5.2012 Absolventský koncert – koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí

25.5.2012 Absolventský koncert – koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí

29.,30.5.2012 Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka,ZŠ Žimrovice a

MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice – ZUŠ Hradec nad Moravicí

Červen

1.6.2012 Talentové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí

1.6.2012 Vystoupení učitelů a žáků na akci „Noc kostelů“ – Kostel sv. Petra a Pavla Hradec nad Moravicí

5.6.2012 Vystoupení a výstava žáků ZUŠ na přehlídce Múziáda 2012 – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

4.-8.6.2012 Postupové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí

15.6.2012 Akordeonový koncert – koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí

15.-17.6.2012 Dílna pro nejmladší skladatele – ZUŠ Hradec

18.6.2012 Talentové zkoušky – ZŠ Skřipov

21.6.2012 Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru – ZUŠ Hradec nad Mor.

22.6.2012 Vernisáži výstavy prací žáků výtvarného oddělení – ZŠ Skřipov

22.6.2012 Koncert pěveckého oddělení – ZŠ Opava, Havlíčkova