SRP při ZUŠ

Co je SRP při ZUŠ ?

SRP při ZUŠ v Hradci nad Moravicí je dobrovolný spolek, který napomáhá škole v jejích aktivitách. Z příspěvků rodičů, které spolek každoročně vybírá se zejména hradí  položky, které jsou pro školu v rámci účetnictví nepřípustné. Jedná se hlavně o odměny žákům školy za umístění ve výtvarných a hudebních soutěžích, úhradu jízdného žákům ZUŠ na soutěže, přehlídky, exkurze, sladké odměny účinkujícím žákům na koncertech a akcích ZUŠ.  V neposlední řadě investování  prostředků získaných prostřednictvím finančních darů do potřebného zařízení školy – učebních pomůcek, které jsou  žáky využívány při výuce, na koncertech, vystoupeních a ostatních akcích školou pořádaných.

Hudební dílny

Hudební dílny pořádá Spolek rodičů a přátel při Základní umělecké škole Hradec nad Moravicí. Jedná se o hudebně-tvůrčí činnost, která je určena zájemcům hry na nástroj.

Hudební dílna je prvotní seznámení s labyrintem hudby. Jejím smyslem je vytvořit pozitivní atmosféru a chuť k muzicírování. Jedná se o tvořivou činnost, jejíž principy jsou otevřené a transparentní. Hudební dílny nejsou řízeny ZUŠ Hradec nad Moravicí. Lektoři každému zájemci vytváří aktivity tak, aby co nejvíc motivovaly a podpořily děti v rozhodnutí hrát na hudební nástroj.

Lektoři hudebních dílen budou mít vždy po zahájení hudební dílny zpracovaný plán činnosti.

Podmínky:

 • dílny budou zaměřeny na hudební činnost,
 • v hudebních dílnách – flétnové, kytarové, klávesové a teoreticky praktické (příprava ke studiu na pedagogických školách a konzervatořích) je počet členů ve skupině stanoven na 3,
 • délka lekce: 60 min/1x týdně
 • dílny budou zahájeny 1. 10. v délce 4 měsíců a potrvá ve dvou blocích do 31.5.,
 • v době prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční) dílny neprobíhají
 • otevření hudebních dílen v daném školním roce záleží na věkové skladbě dětí, hudebních vlohách a vychází z konkrétních možností a úvahy lektora

Úhrada dílen:

 • platby kurzovného budou hrazeny bezhotovostně a to převodem na účet Spolku, vždy za období jednoho bloku
 • první blok potrvá v období – říjen až leden,
  druhý blok proběhne v období – únor až květen.

Výše úhrad za dílny:

 • Hudební dílny: 1 550 Kč / za 4 měsíční blok.

V Hradci nad Moravicí, 24. 9. 2019

Andrea Slováková – předsedkyně Spolku rodičů a přátel při ZUŠ

Výbor SRP při ZUŠ

Andrea Slováková předsedkyně 775280204
Jana Wolfová členka výboru
Marek Blatecký člen výboru 774197012

Vyúčtování

Zápisy z jednání