SRP při ZUŠ

Co je SRP při ZUŠ ?

SRP při ZUŠ v Hradci nad Moravicí je dobrovolný spolek, který napomáhá škole v jejích aktivitách. Z příspěvků rodičů, které spolek každoročně vybírá se zejména hradí  položky, které jsou pro školu v rámci účetnictví nepřípustné. Jedná se hlavně o odměny žákům školy za umístění ve výtvarných a hudebních soutěžích, úhradu jízdného žákům ZUŠ na soutěže, přehlídky, exkurze, sladké odměny účinkujícím žákům na koncertech a akcích ZUŠ.  V neposlední řadě investování  prostředků získaných prostřednictvím finančních darů do potřebného zařízení školy – učebních pomůcek, které jsou  žáky využívány při výuce, na koncertech, vystoupeních a ostatních akcích školou pořádaných.

Výbor SRP při ZUŠ

Andrea Slováková předsedkyně 775280204
Jana Wolfová členka výboru  
Marek Blatecký člen výboru 774197012

Vyúčtování

Zápisy z jednání