Pedagogové

marta_scholzovaředitelka
Mgr. Marta Scholzová, dipl. um.

Hra na akordeon

milan_batorMgr. Milan Bátor, Ph.D.

Hra na kytaru, Hra na elektrickou kytaru, Hra na basovou kytaru

iveta_cihelkovaMgA. Iveta Kovalíková, DiS.

Výtvarná tvorba – mateřská dovolená

magda_hrudovaMagdaléna Hrudová

Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu

olga_kitouni_golhovaOľga Golhová

Hra na keyboard, Sólový zpěv

jiri_kralJiří Král, DiS.

Hra na trubku, Hra na lesní roh

petr_okenkaPetr Okénka, DiS.

Hra na klavír

roman_vanekBc. Roman Vaněk

Hra na zobcovou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon

veronika_dubnovaBc. Veronika Dubnová

Hra na akordeon

lenka_honkovaMgr. Lenka Honková

Hra na housle

barbora_cvancarovaMgr. Barbora Čvančarová

Výtvarná tvorba – zástup za mateřskou dovolenou

vaclav_stoklasaBcA. Václav Stoklasa, DiS.

Hra na klavír