Pedagogové

marta_scholzovaředitelka
Mgr. Marta Scholzová, dipl. um.

Hra na akordeon

email: marta.scholzova@zus-hradec.cz

milan_batorMgr. Milan Bátor, Ph.D.

Hra na kytaru, Hra na elektrickou kytaru, Hra na basovou kytaru

email: milan.bator@zus-hradec.cz

iveta_cihelkovaMgA. Iveta Kovalíková, DiS.

Výtvarná tvorba – mateřská dovolená

magda_hrudovaMagdaléna Hrudová

Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu

email: magdalena.hrudova@zus-hradec.cz

olga_golhovaOľga Golhová

Hra na keyboard, Sólový zpěv

email: olga.golhova@zus-hradec.cz

jiri_kralJiří Král, DiS.

Hra na trubku, Hra na lesní roh

email: jiri.kral@zus-hradec.cz

petr_okenkaPetr Okénka, DiS.

Hra na klavír

email: petr.okenka@zus-hradec.cz

roman_vanekBc. Roman Vaněk

Hra na zobcovou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon

email: roman.vanek@zus-hradec.cz

veronika_dubnovaBc. Veronika Dubnová

Hra na akordeon

email: veronika.dubnova@zus-hradec.cz

lenka_honkovaMgr. Lenka Honková

Hra na housle

email: lenka.honkova@zus-hradec.cz

barbora_cvancarovaMgr. Barbora Čvančarová

Výtvarná tvorba – zástup za mateřskou dovolenou

email: barbora.cvancarova@zus-hradec.cz

vaclav_stoklasaBcA. Václav Stoklasa, DiS.

Hra na klavír

email: vaclav.stoklasa@zus-hradec.cz

kamila_sobotkovaMgr. Kamila Sobotková

Vyprávění o hudbě, Nauka o hudbě

email: kamila.sobotkova@zus-hradec.cz