Přijímací řízení

Přijímací zkoušky obecně

Zájemci o výuku v hudebním oboru jsou individuálně zkoušeni z rytmických a sluchových dovedností (vyťukávání rytmu, intonace tónů podle klavíru a zazpívání libovolné písničky).

Ve výtvarném oboru probíhá krátká talentová zkouška (kresba, atd.). Děti si s sebou mohou přinést ukázky vlastních prací.

 

Přihláška žáka do ZUŠ Vyplnění příhášky ještě neznamená přijetí žáka ke studiu v ZUŠ. To je podmíněno úspěšným vykonáním talentové zkoušky v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Požadavky k talentovým zkouškám