Aktivity školní rok 2012/2013

Soutěže:

Okresní kola:

Komorní hra s převahou dechových nástrojů – 14.2.2013, ZUŠ Opava

O. kategorie – duo (příčná flétna a klavír) – 1. místo

2. A kategorie – flétnový kvartet – 1. místo, postup do krajského kola

 

Hra na akordeon 8.2.2013, ZUŠ V. Kálika Opava

0. kategorie – – jedna žákyně 1. místo, postup do krajského kola

1. kategorie jedna žákyně – 1. místo, postup do krajského kola

2. kategorie jedna žákyně – 1. místo, postup do krajského kola

3. kategorie jedna žákyně – 1. místo, postup do krajského kola

 

Krajská kola:

Komorní hra s převahou dechových nástrojů – 6.-7.3.2013, ZUŠ Havířov

2. A kategorie – flétnový kvartet – 1. místo s postupem do ústředního kola

Hra na akordeon – 26.-27.4.2013, ZUŠ Klimkovice

Sólová hra:

3. kategorie – jeden žák– čestné uznání

6. kategorie – jedna žákyně – 1. místo s postupem do ústředního kola

10. kategorie – jedna žákyně – 2. místo

Komorní hra:

4. A kategorie – akordeonové duo – 2. místo

Orchestrální hra:

2. kategorie – Akordeon band ZUŠ Hradec – 1. místo

Zvláštní ocenění poroty za vynikající výkon v kategorii orchestrální hra získala ředitelka školy.

 

Ústřední kola:

Hra na akordeon – 12.5.2013, ZUŠ Pardubice

6. kategorie – jedna žákyně – 3. místo

Komorní hra s převahou dechových nástrojů – 19.-21.5.2013, ZUŠ Liberec

2. A. Kategorie – flétnový kvartet – 1. místo, titul Absolutního vítěze, Zvláštní ocenění poroty za mimořádný hudební výkon a Cenu Amati Kraslice. Paní učitelka získala Diplom za pedagogické vedení.

 

V soutěži Evropská dětská píseň 2013 konané 3.4.2013 v Opavě získala jedna žákyně – 2. místo a jedna žákyně – 1. místo s postupem do semifinále. Semifinále Evropské dětské písně 2013, které se konalo 8.6.2013 v Ratiboři se zúčastnila jedna žákyně.

 

 

 

Mezinárodní soutěže:

Pro Bohemia Ostrava 2013 – 11. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oboru hra na klavír, zpěv, hra na smyčcové a dechové nástroje, JKGO – 6.4.2013.

Hra na dechové nástroje:

2. kategorie- jedna žákyně – čestné uznání

Sólový zpěv:

1. kategorie – jedna žákyně – čestné uznání

2. kategorie – jedna žákyně – čestné uznání

Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 2013, konané ve dnech 20.- 22.4.2013 v ZUŠ Ostrava se zúčastnily tři naše žákyně.

1. kategorie – jedna žákyně – čestné uznání

3. kategorie – jedna žákyně – čestné uznání

4. kategorie – jedna žákyně – 3. místo

 

Na letošním 41. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže „Lidice 2013“ získali 4 žáci medaili za kolekci grafik a 2 žáci čestná uznání. Hodnoceno bylo 24 593 prací z 68 zemí.

 

Přehlídky:

Taneční orchestr ZUŠ Hradec nad Moravicí pořádal akci „Mikulášení na Hradci – 3. setkání orchestrů“ v kinosále Národního domu v Hradci nad Moravicí. Dvě žákyně kytarového oddělení se zúčastnily okresní přehlídky, která se konala v ZUŠ V. Kálika v Opavě. Jeden žák klavírního oddělení vystoupil na okresní přehlídce v ZUŠ Háj ve Slezsku a také na krajské přehlídce konané v prostorách Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě. Na národní přehlídce s názvem „Máme rádi baroko“ konané v koncertním sále Církevní konzervatoře v Opavě zahrál jeden žák.

Na přehlídce žáků ZUŠ k poctě tří jubilujících skladatelů „Múziáda 2013“, kde současně proběhla i výstava výtvarných prací našich žáků k poctě tří výtvarníků v rámci této akce, která se konala ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí.

Odpolední část Múziády patřila vítězům krajských kol letošních soutěží a jejich vystoupení a ocenění za reprezentaci Moravskoslezského kraje. Bylo oceněno 5 našich žákyní a tyto v odpolední části programu vystoupily.

 

Koncertní činnost:

Převahu našich koncertů pořádáme ve Velké dvoraně hradeckého zámku, kde se konal Vánoční koncert žáků ZUŠ, který se každoročně těší mimořádné oblibě posluchačů. Na „Koncertu populárních melodií“ se představil pěvecký sbor, taneční orchestr, John´s band – soubor zaměřený na irskou keltskou hudbu, Špunt´s Band, rocková kapela. Ve Velké dvoraně se konal i slavnostní koncert žáků ZUŠ s názvem „Příběhy hudebních úspěchů“, na kterém vystoupili především úspěšní účastníci soutěží ZUŠ a absolventi I. stupně základního studia. Na závěr školního roku se konal Kytarový koncert v prostorách městské galerie v Hradci nad Moravicí. V koncertním sále školy proběhl Mikulášský akordeonový koncert s účastí posluchačů Janáčkovy Konzervatoře a Gymnázia v Ostravě a žáků ZUŠ v Klimkovicích. V koncertním sále školy proběhl také jeden samostatný absolventský koncert.

Výchovné koncerty jsme uspořádali pro ZŠ Hradec nad Moravicí, CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí, ZŠ Branka, ZŠ Skřipov, ZŠ Žimrovice a pro mateřské školy v Hradci, Skřipově, Brance, Kajlovci a Žimrovicích – celkem 5 výchovných koncertů.

Povinností každé třídy je uspořádání třídní předehrávky, tuto si připravili všichni učitelé hudebního oddělení.

Výstavy:

V tomto školním roce se uskutečnila výstavy u příležitosti vánočního koncertu a slavnostního koncertu žáků ZUŠ s názvem „Příběhy hudebních úspěchů“. Na závěr školního roku proběhly výstavy prací žáků výtvarného oddělení v Hradci a na odloučeném pracovišti ve Skřipově. Dále jsme uspořádali vánoční a velikonoční dílny pro žáky a jejich rodiče v Hradci nad Moravicí i ve Skřipově.

 

Ostatní činnost:

Naši žáci rovněž zabezpečovali program na různých kulturních akcích (na řadě vernisáží výstav v Městské galerii, na vernisáži vánoční a jarní výstavy v Jakubčovicích, na vystoupeních pro důchodce a ke Dni matek, na akci „Noc kostelů“, vystoupení souborů a orchestru na různých koncertech a přehlídkách atd.)

 

Kalendář vybraných akcí:

Září

13.9.2012 Vystoupení na vernisáži výstavy v městské galerii v Hradci nad Moravicí

27.9.2012 Exkurze žáků VO po opavských výstavách v rámci Bezručovy Opavy

Listopad

16.11.2012 Koncert „Hraje celá rodina“

17.11.2012 Vystoupení na vernisáži výstavy adventních prací KD Jakubčovice

 

Prosinec

2.12.2012 Vystoupení pěveckého sboru při rozsvícení vánočního stromu v Hradci nad Moravicí

6.12.2012 Vystoupení pěveckého sboru při rozsvícení vánočního stromu v Žimrovicích

6.,7.12.2012 Vánoční dílny pro žáky VO a jejich rodiče – ZUŠ Hradec, ZŠ Skřipov

7.12.2012 Mikulášský akordeonový koncert

8.12.2012 „Mikulášení na Hradci“ – 3. setkání tanečních orchestrů

13.12.2012 Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí

15.12.2012 Vystoupení tanečního orchestru na Vánočním historickém jarmarku

 

Leden

24.1.2013 Školní kolo soutěže ve hře na akordeon a komorní hře s převahou dechových nástrojů – ZUŠ Hradec nad Moravicí

 

Únor

8.2.2013 Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon – ZUŠ Opava

14.2.2013 Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů – ZUŠ Opava

Březen

5.3.2013 Národní přehlídka „Máme rádi baroko“ – Církevní konzervatoř v Opavě

6.,7.3.2013 Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Havířov

16.3.2013 Vystoupení žáků na Jarní vernisáži KD Jakubčovice

20.3.2013 Jarní koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

21.3.2013 Velikonoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče – ZUŠ Hradec nad Moravicí

22.3.2013 Velikonoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče – ZŠ Skřipov

26.3.2013 Okresní kytarová přehlídka – ZUŠ Opava

26.,27.3.2013 Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon – ZUŠ Klimkovice

Duben
6.4.2013 Vystoupení pěveckého sboru na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
5.-7.4.2013 Mezinárodní soutěž Pro Bohemia – JKGO Ostrava

11.4.2013 Okresní klavírní přehlídka – ZUŠ Háj ve Slezsku

 

18.-20.4.2013 Mezinárodní akordeonová soutěž – ZUŠ Sokolská, Ostrava

18.-21.4.2013 Celostátní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů – ZUŠ Liberec

30.4.2013 Vystoupení žáků – osvobození obce Skřipov – Skřipov

 

Květen

2.5.2013 Vystoupení na vernisáži výstavy M. Mainuše v městské galerii v Hradci nad Moravicí

3.5.2013 Koncert populárních melodií – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

3.5.2013 Soutěž „Evropská dětská píseň“ – Loutkové divadlo Opava

10.-12.5.2013 Celostátní kolo soutěže ve hře na akordeon – ZUŠ Pardubice

10.5.2013 Koncert a výstava učitelů ZUŠ okresu Opava č. I – ZUŠ Vítkov

15.5.2013 Absolventská koncert – koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí

22.,23.5.2013 Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka,ZŠ Žimrovice a MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice – ZUŠ Hradec nad Moravicí

23.5.2013 Koncert a výstava učitelů ZUŠ okresu Opava č. II – ZUŠ Kravaře

24.5.2013 Vystoupení žáků ZUŠ na akci „Noc kostelů“ – kostel sv. Petra a Pavla Hradec nad Moravicí

24.5.2013 Krajská klavírní přehlídka – JKGO Ostrava

29.5.2013 Talentové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí

31.5.2013 Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ ve Skřipově

 

Červen

5.6.2013 Slavnostní koncert „Příběhy hudebních úspěchů“ – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

6.-8.6.2013 Koncert „Evropské dětské písně 2013“ – Ratiboř, Polsko

7.6.2013 Kytarový koncert – Městská galerie Hradec nad Moravicí

10.-13.6.2013 Postupové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí

11.6.2013 Vystoupení žáků a výstava žáků ZUŠ na přehlídce Múziáda 2013 – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

11.6.2013 Koncert vítězů soutěží MŠMT – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

13.6.2013 Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru – ZUŠ Hradec nad Moravicí

14.6.2013 Slavnostní otevření zahrady u ZUŠ, ZUŠ Hradec nad Moravicí

21.6.2013 Vernisáži výstavy prací žáků výtvarného oddělení – ZŠ Skřipov

21.6.2013 Talentové zkoušky- ZŠ Skřipov

27.6.2013 Vystoupení na vernisáži výstavy v městské galerii v Hradci nad Moravicí

30.6.2013 Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ na Městských slavnostech – Hradec nad Moravicí