Aktivity školní rok 2010/2011

 

Soutěže:

V národních soutěžích vyhlášených MŠMT pro základní umělecké školy jsme v letošním školním roce získali tato umístění.

Ve hře na akordeon se v krajském kole, které se uskutečnilo v ZUŠ Klimkovice, umístily dvě žákyně na 2. místech. V komorní hře získalo akordeonové duo 3. místo. V krajském kole soutěže ve hře na kytaru, které se konalo v ZUŠ Frýdek-Místek, získala jedna žákyně čestné uznání, kytarové duo 3. místo a kytarové trio se umístilo rovněž na 3. místě.

Na mezinárodní interpretační soutěži „Pro Bohemia“ získaly naše žákyně ve hře na příčnou flétnu následující ocenění – čestné uznání a 3. místo.

Na X. mezinárodním festivalu akordeonistů „EUROMUSETTE-GOLDENTANGO“ v Rajeckých Teplicích získala naše žákyně stříbrné pásmo ve hře na akordeon.

 

Přehlídky:

IV. národní přehlídky „Máme rádi baroko“, která proběhla 23.3.2011 na Církevní konzervatoři v Opavě se zúčastnil jeden žák klavírního oddělení.

Šest našich žáků vystoupilo 6.6.2011 na přehlídce žáků ZUŠ k poctě tří jubilujících skladatelů „Múziáda 2011“ ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí.

Ve dnech 2.-3.7.2011 proběhlo V. Setkání tanečních orchestrů ZUŠ, kde se představil taneční orchestr naší školy. Uskutečnilo ve Valašských Kloboukách .

 

Koncertní činnost:

Ve školním roce 2010/2011 proběhl již tradiční koncert „Hraje celá rodina“ v sále Národního domu. Převahu našich koncertů pořádáme ve Velké dvoraně hradeckého zámku, kde se konal Vánoční koncert žáků ZUŠ, který se těší mimořádné oblibě posluchačů. Jarní koncert žáků ZUŠ jsme v tomto školním roce uspořádali poprvé. Na „Koncertu populárních melodií“ se představil pěvecký sbor, taneční orchestr, rocková kapela a soubor zaměřený na irskou keltskou hudbu. Ve Velké dvoraně se konal i „Slavnostní koncert žáků ZUŠ“ a vystoupili na něm především úspěšní účastníci soutěží ZUŠ. Na závěr školního roku se uskutečnil absolventský koncert v koncertním sále školy.

Výchovné koncerty jsme uspořádali pro ZŠ Hradec nad Moravicí, CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí, ZŠ Branka, ZŠ Skřipov, ZŠ Žimrovice a pro mateřské školy v Hradci, Brance, Kajlovci a Žimrovicích – celkem 5 výchovných koncertů.

Povinností každé třídy je uspořádání třídní předehrávky, tuto si připravili všichni učitelé hudebního oddělení.

Výstavy:

V tomto školním roce se uskutečnila výstava u příležitosti vánočního koncertu. Na závěr školního roku proběhly výstavy prací žáků výtvarného oddělení v Hradci nad Moravicí a na odloučeném pracovišti ve Skřipově. Dále jsme uspořádali vánoční a velikonoční dílny pro žáky a jejich rodiče v Hradci i ve Skřipově.

 

Ostatní činnost:

Naši žáci rovněž zabezpečovali program na různých kulturních akcích (na „Česko-polských dnech“ v Baborówě, na vernisáži výstavy Betlémů a ručních prací v Jakubčovicích, na vánočním koncertu ZŠ Skřipov v místním kostele, na vernisáži výstavy – „Žena“ v městské galerii, na vernisáži jarní výstavy v Jakubčovicích, na vystoupeních ke Dni matek v Jakubčovicích, ve Skřipově a v Hradci, na vernisáži Miloslava Mouchy v městské galerii atd.)

 

Kalendář vybraných akcí:

Září

4.9.2010 Vystoupení žáků na „Česko-polských dnech“ v Baborówě

Listopad

26.11.2010 Koncert „Hraje celá rodina“ – Národní dům Hradec nad Moravicí

Prosinec

4.12.2010 Vystoupení žáků na vernisáži výstavy Betlémů a ručních prací KD Jakubčovice

9.12.2010 Vánoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče – ZUŠ Hradec

17.12.2010 Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

19.12.2010 Vystoupení žáků na vánočním koncertě ZŠ Skřipov – Kostel Skřipov

Leden

28.1.2011 Školní kolo soutěže ve hře na akordeon a klavír – ZUŠ Hradec

Únor

22.,23.2.2011 Okresní soutěžní přehlídka ve hře na klavír – ZUŠ V. Kálika Opava

24.2.2011 Okresní soutěžní přehlídka ve hře na akordeon – ZUŠ V. Kálika Opava

24.2.2011 Školní kolo soutěže ve hře na kytaru – ZUŠ Hradec nad Moravicí

Březen

9.3.2011 Okresní soutěžní přehlídka ve hře na kytaru – ZUŠ V. Kálika Opava

23.3.2011 IV. národní přehlídka Máme rádi baroko – Církevní konzervatoř Opava

24.,25.3.2011 Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon – ZUŠ Klimkovice

30.3.2011 Jarní koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

31.3.2011 Vystoupení žáků na vernisáži výstavy „Žena“ – Městská galerie Hradec

Duben

1. a 3.4.2011 10. ročník mezinárodní interpretační soutěže „Pro Bohemia Ostrava 2011“ – Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě

9.4.2011 Vystoupení žáků na vernisáži jarní výstavy – KD Jakubčovice

13.,14.4.2011 Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru – ZUŠ Frýdek – Místek

14.4.2011 Velikonoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče – ZUŠ Hradec

15.4.2011 Velikonoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče – ZŠ Skřipov

15.4.2011 Koncert populárních melodií – Velká dvorana zámku Hradec

Květen

7.5.2011 Vystoupení tanečního orchestru ke Dni matek – KD Jakubčovice

8.5.2011 Vystoupení žáků ZUŠ ke Dni matek – KD Skřipov

10.5.2011 Vystoupení žáků ZUŠ ke Dni matek – Hotel Belaria Hradec nad Mor.

11.5.2011 „Talenty regionu“ – Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě

11.5.2011 Koncert a výstava učitelů ZUŠ okresu Opava – ZUŠ Háj ve Slezsku

20.5.2011 Slavnostní koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.

25.5.2011 Výchovný koncert pro ZŠ Skřipov – ZŠ Skřipov

26.,27.5.2011 Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka,ZŠ Žimrovice a MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice – ZUŠ Hradec nad Moravicí

30.5.2011 Talentové zkoušky – ZŠ Skřipov

Červen

3.6.2011 Talentové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí

4.6.2011 Vernisáži výstavy prací žáků výtvarného oddělení – ZŠ Skřipov

6.6.2011 Vystoupení žáků na přehlídce Múziáda – Velká dvorana zámku Hradec

6.-10.6.2011 Postupové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí

8.,9.6.2011 X. mezinárodní festival akrdeonistů „EURO MUSETTE – GOLDEN TANGO“ – Rajecké Teplice

16.6.2011 Vystoupení žáků na vernisáži výstavy Miloslava Mouchy – Městská galerie Hradec nad Moravicí

22.6.2011 Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru – ZUŠ Hradec nad Mor.

24.6.2011 Absolventský koncert – ZUŠ Hradec nad Moravicí

2.,3.7.2011 V.setkání tanečních orchestrů ZUŠ – Valašské Klobouky

 

Žáci, kteří byli přijati na školy vyššího stupně:

Na Církevní konzervatoř v Opavě byli přijati dva žáci hudebního oboru. Jeden bude studovat hru na příčnou flétnu a druhý hru na kytaru.

 

Závěr:

Jedno z nejvýznamnějších ocenění školního roku 2010/2011 získaly naše žákyně na mezinárodní interpretační soutěži „Pro Bohemia“ ve hře na příčnou flétnu, bylo to čestné uznání (nejmladší účastník soutěže) a 3. místo. Tato soutěž proběhla za účasti pěti států. Kategorie, ve které soutěžily, byla vyhlášena pro všechny dřevěné dechové nástroje (na 1. místě se umístila hobojistka z Polska a na 2. místě klarinetista z Česka).

Naše žákyně byla za tyto výsledky vybrána na prestižní přehlídku „Talenty regionu“, která proběhla na Janáčkové konzervatoři v Ostravě.

Dalším mimořádným výsledkem bylo stříbrné pásmo ve hře na akordeon, které obdržela naše žákyně na X. mezinárodním festivalu akordeonistů „EUROMUSETTE-GOLDENTANGO“ v Rajeckých Teplicích.

V národních soutěžích vyhlášených MŠMT pro základní umělecké školy jsme v v krajských kolech získali tato umístění.

Ve hře na akordeon 2. místo, v komorní hře získalo akordeonové duo 3. místo. V krajském kole soutěže ve hře na kytaru získala jedna žákyně čestné uznání, kytarové duo 3. místo a kytarové trio se umístilo na 3. místě.

Tyto výsledky navazují na tradici minulých let a jsou odrazem velmi dobré práce celého pedagogického sboru.

 

Miroslav Vitásek – ředitel ZUŠ