Historie a současnost

Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí, Zámecká 313 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Svou činnost zahájila již v roce 1989, tehdy jako pobočka ZUŠ Opava a poskytovala hudební a výtvarné vzdělání. Jakožto samostatný právní subjekt existuje od 1. 1. 1995 a jejím prvním ředitelem byl do 31. 7. 2012 Miroslav Vitásek. Od 1. 8. 2012 byla na základě konkurzního řízení do funkce jmenována nová ředitelka Mgr. Marta Scholzová (rozená Kotalová). Rozhodnutí o zařazení do sítě škol je datováno k 24. 5. 1996 a poslední změna zařazení je ze dne 15. 12. 2006 s účinností od 1. 1. 2007.

Poté, co škola sídlila na adrese Slezská 74, byla v roce 2006 přestěhována taktéž do budovy města společně s městskou galerií na adresu Zámecká 313, 747 41, Hradec nad Moravicí. Škola disponuje také jedním detašovaným pracovištěm, které se nachází v ZŠ Skřipov č.p. 120. ZUŠ je situována do reprezentativního prostředí nedalekého zámku v Hradci nad Moravicí, kde pořádá mnohé ze svých koncertů.