Informace k postupnému obnovení prezenční výuky v ZUŠ

Vážení rodiče a milí žáci,

na základě hygienických požadavků MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“ s ohledem na možnosti a limitované prostory školy vám sdělujeme, že prezenční forma výuky v ZUŠ Hradec nad Moravicí a na pobočce v ZŠ Skřipov bude nabíhat postupně, a to ve třech etapách:

Od 11. května 2020 bude možná prezenční individuální výuka v hudebním oboru. Distanční forma výuky zůstává ve výtvarném oboru a v kolektivních hudebních předmětech (Vyprávění o hudbě, Nauky o hudbě, Pěvecký sbor a další komorní a souborové hry)

Od 18. května 2020 bude možná prezenční výuka výtvarného oboru. Distanční forma výuky zůstává v kolektivních hudebních předmětech (Vyprávění o hudbě, Nauky o hudbě, Pěvecký sbor a další komorní a souborové hry)

Od 25. května 2020 bude možná prezenční výuka kolektivních hudebních předmětů ve skupinách do 15 osob. (Vyprávění o hudbě, Nauky o hudbě, Pěvecký sbor a další komorní a souborové hry)

Stále platí, že pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, budeme mu i nadále poskytovat distanční podporu.

Žáci jsou povinni před zahájením výuky odevzdat čestné prohlášení “o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění”.

Předem děkujeme za spolupráci při vytvoření bezpečného prostředí pro žáky a zaměstnance ZUŠ Hradec nad Moravicí. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S úctou

Mgr. Marta Scholzová, ředitelka ZUŠ