Archiv autora: ZUŠ Hradec

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne 1. září 2022 v době od 14:00 – 17:00 hodin v budově ZUŠ v Hradci nad Moravicí, Zámecká 313. 

Přijďte si domluvit rozvrh hodin, těšíme se na vás!

Rozvrh hodin Nauky o hudbě ve šk.roce 2022/2023

Pondělí – uč. Kamila Sobotková

13:20 – 14:05         2. ročník
14:10 – 14:55         3. ročník
15:00 – 15:45         1. ročník
15:55 – 16:40         Vyprávění o hudbě – PHV
16:45 – 17:30         4. skupina (Vyprávění o hudbě – 4. ročník) smíšená třída
Úterý – uč. Jiří Král
15:30 – 16:15        4. ročník

Ohlédnutí za “ZUŠkařením”

Ve čtvrtek 9. června proběhla oblíbená celoškolní akce s názvem „ZUŠkaření“, která přinesla všem zúčastněným mnoho hezkých chvil. Návštěvníci si mohli poslechnout  koncert v kostele sv. Petra a Pavla či později v sále školy být přítomni vernisáži absolventů výtvarného oboru a prohlédnout si výtvarnou výstavu při druhé části programu. Nakonec následoval neformální koncert školních kapel a netradičních hudebních seskupení, který završil pestrý program celého ZUŠkaření. Velké poděkování patří Spolku rodičů a přátel při ZUŠ za zajištění skvělého občerstvení pro všechny a vedení města Hradec nad Moravicí za vyjádření své podpory žákům a všem zaměstnancům školy.