Archiv autora: ZUŠ Hradec

Vážení rodiče,

zaregistrujte si včas přihlášku s rezervací času k Talentové zkoušce přes www.izus.cz

Děkujeme    

Informace k postupnému obnovení prezenční výuky v ZUŠ

Vážení rodiče a milí žáci,

na základě hygienických požadavků MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020“ s ohledem na možnosti a limitované prostory školy vám sdělujeme, že prezenční forma výuky v ZUŠ Hradec nad Moravicí a na pobočce v ZŠ Skřipov bude nabíhat postupně, a to ve třech etapách:

Od 11. května 2020 bude možná prezenční individuální výuka v hudebním oboru. Distanční forma výuky zůstává ve výtvarném oboru a v kolektivních hudebních předmětech (Vyprávění o hudbě, Nauky o hudbě, Pěvecký sbor a další komorní a souborové hry)

Od 18. května 2020 bude možná prezenční výuka výtvarného oboru. Distanční forma výuky zůstává v kolektivních hudebních předmětech (Vyprávění o hudbě, Nauky o hudbě, Pěvecký sbor a další komorní a souborové hry)

Od 25. května 2020 bude možná prezenční výuka kolektivních hudebních předmětů ve skupinách do 15 osob. (Vyprávění o hudbě, Nauky o hudbě, Pěvecký sbor a další komorní a souborové hry)

Stále platí, že pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, budeme mu i nadále poskytovat distanční podporu.

Žáci jsou povinni před zahájením výuky odevzdat čestné prohlášení “o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění”.

Předem děkujeme za spolupráci při vytvoření bezpečného prostředí pro žáky a zaměstnance ZUŠ Hradec nad Moravicí. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S úctou

Mgr. Marta Scholzová, ředitelka ZUŠ

Zpráva MŠMT k obnovení výuky

Vážení rodiče,

dle aktualizovaného harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství ze dne 30. 4. 2020 vyplývá, že dne 11. května bude možná osobní přítomnost žáků ve škole při výuce na základních uměleckých školách.

Bohužel stále ještě nebyl MŠMT zveřejněn slíbený manuál pro ZUŠ, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol, proto sledujte dále webové stránky školy, kde se brzy dozvíte více.

Mgr. Marta Scholzová
ředitelka ZUŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

v posledních dnech čelíme situaci, kterou nikdo z nás nečekal. Tento stav není pro nikoho příjemný a začínáme pociťovat dopady preventivních opatření. Přesto všechno, Vám děkujeme za zodpovědný a vstřícný přístup s obohacující spolupráci v rámci „distančního vzdělávání“, které rozvíjí další kompetence nejen Vašich dětí (našich žáků), ale i nás pedagogů. Společně, skrze ICT technologie – on-line výuku se snažíme dál směřovat k naplňování Školního vzdělávacího programu s mottem „Srdce pro umění, umění pro radost“! Věříme, že i v této nelehké době Vám hudební a výtvarné aktivity přináší radost a pomáhají zrelaxovat od náročných úkolů těchto těžkých dnů.

Přejeme vám všem hodně sil a brzy na shledanou v lepších časech.

Za kolektiv učitelů ZUŠ Hradec nad Moravicí

Mgr. Marta Scholzová

ředitelka ZUŠ

ohlédnutí za některými akcemi ZUŠ

Ohlédnutí za některými předvánočními akcemi  ZUŠ

Ve čtvrtek 12. prosince se základní umělecká škola otevřela veřejnosti při komunitně osvětovém setkání v rámci projektu Šablony II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Téma „Vánoční výtvarná tvorba s křesťanskými tradicemi a zvyky v Hradci nad Moravicí oslovila mnoho občanů z řad města Hradec nad Moravicí, ale i okolních vesnic. Kněz hradecké farnosti Mgr. Marcin Stanislaw Kieras svým adventním povídáním o tradicích a zvycích nejen v Hradci nad Moravicí, ale i v okolních státech tak přispěl k pestrému programu výtvarných dílen, kde si zájemci mohli vyrobit vánoční ozdoby, dekorativní svícny, vánoční přání i dětmi oblíbené drobné hračky jako jsou např. panenky ve vlašském oříšku. Celé odpoledne se neslo v klidné předvánoční atmosféře podpořené vůní čerstvě napečeného cukroví, které donesla členka  Spolku rodičů a přátel při škole.

Vánoční koncert žáků ZUŠ se uskutečnil den poté, tedy v pátek 13. prosince a byl ryze vánoční, s převahou hraných a zpívaných koled a podpořený výstavou výtvarných prací žáků na vánoční témata např. Kapr ve svetru, Vánoční krajina aj. Koncert proběhl v sále Velké dvorany a po celou dobu zářily na tvářích posluchačů úsměvy a také byla vidět spokojenost vystupujících dětí. Zajímavým počinem bylo vystoupení komorního souboru příčných fléten, který v atypické sestavě tří začínajících flétnistek společně s nejstarším flétnovým kvartetem školy zahrál Tichou noc a „Rolničky“. Úvod i závěr koncertu patřil Pěveckému sboru ZUŠ Hradec, který své řady posílil o „Dámy pěveckého kurzu“ a nabídl tak posluchačům nevšední hudební zážitek v podobě nejen vánočních koled – Bílou cestičkou, Hvězdičko má a Nevděční koledníci soudobé české skladatelky Jolany Saidlové, ale i nedávného vánočního hitu Jsou svátky Scotta Davida. Celý, skoro třicetičlenný sbor hudebně doprovodili učitelé a starší žáci školy.

Kromě tohoto stěžejního Vánočního koncertu ve Velké dvoraně zámku se konalo ještě několik Vánočních koncertů Pěveckého sboru a „Dam pěveckého kurzu“ ZUŠ Hradec nad Moravicí např. v kapli v Benkovicích, v kostele ve Starých Těchanovicích či na Vánočním jarmarku v Domově Letokruhy v Budišově nad Budišovkou. Tam, početný sbor zazářil natolik, že   začátkem nového roku škola obdržela písemné poděkování za velmi úspěšné vystoupení, které bylo odměněno, jak píše ředitelka Domova Letokruhy, „ovacemi ve stoje a patřilo k nejlepším za celý advent v Budišově nad Budišovkou…“

Novoroční koncert splnil očekávání

Druhý Novoroční koncert ZUŠ se konal 16. ledna 2020 v krásných, vánočně nazdobených prostorách kostela sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí. Koncert zahájil hradecký kněz Marcin Stanislaw Kieras a ve své působivé řeči vzdal holt hudbě a hradecké zušce, (což nás velmi potěšilo) a také popřál všem lidem do nového roku vše dobré a abychom se všichni za rok zase sešli.

První část koncertu zahájil a ukončil Pěvecký sbor ZUŠ Hradec nad Moravicí, posílený o „Dámy pěveckého kurzu“ vedený Olgou Golhovou a za doprovodu školní kapely složené z učitelů a žáků diváky nadchl poslechem tří soudobých koled Jolany Saidlové a písně Scotta Davida.

Bohatý program koncertu divákům nabídl poslech nejen „staré hudby“ z období baroka či klasicismu, ale i soudobou hudbu. V podání flétnisty Jonáše Slováka zněla kostelem barvitá skladba s názvem „Tmavě modrá“ soudobého britského skladatele Iana Clarka patřícího k inovátorům flétnové hry, za kterou byl Jonáš posluchači odměněn dlouhým potleskem. Nevšedním zážitkem byl také poslech šestičlenného smyčcového komorního seskupení ve složení čtyř houslistů, violloncelisty a varhaníka, kteří společně z kůru kostela přednesli Chorální předehru W. A. Mozarta. Další ryze chrámovou skladbou byla Chorální předehra v interpretaci devítičlenného Akordeon bandu pod taktovkou Marty Scholzové.

Ve druhé části koncertu, do posledního místa zaplněný kostel přivítal dětský pěvecký sbor Domino ze ZŠ Ilji Hurníka v Opavě v čele s dirigentkou Ivanou Kleinovou, který přijel do Hradce s novou klavírní posilou paní Janou Warišovou. Během dalších dvaceti minut posluchačům nabídl pestrou paletu svého repertoáru od Staročeského chorálu až k Imagine Johna Lennona. Závěr celého Novoročního koncertu patřil oběma sborům, kdy se před oltářem sešlo asi 70 zpěváků a společná skladba Antonína Tučapského „Byla cesta“ diváky nadchla natolik, že si vyžádali přídavek v podobě „Půlnoční“ Václava Neckáře, kdy sólo, podmanivou barvou hlasu, zpívala Marie Stoklasová za doprovodu všech sboristů.

Tímto krásným koncertem Základní umělecká škola odstartovala svůj 25. rok působení v Hradci nad Moravicí a těší se na další talentované děti, kteří budou svou radost z umění se srdcem na dlani rozdávat prostřednictvím zpěvu, hry na nástroje či ji vyjádří výtvarně.