Archiv autora: ZUŠ Hradec

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí MZ ČR je od pátku 18. září 2020 povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy, a to i při samotném vyučování. Výjimku tvoří pouze výuka zpěvu a hra na dechové nástroje. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!

Mgr. Marta Scholzová, ředitelka školy

Mimořádné opatření

Od čtvrtka 10. září 2020 platí pro všechny žáky a zaměstnance povinnost nošení roušek ve všech společných prostorách školy. Prosíme rodiče, aby do budovy školy vstupovali pouze v nezbytně nutných případech. Pro další komunikaci, prosím, využívejte telefon, email či IZUŠ. Děkujeme za pochopení.

Rozvrh hodin Nauky o hudbě ve šk.roce 2020/2021

Pondělí – uč. K. Sobotková

13:20 – 14:05         2. ročník

14:10 – 14:55         3. ročník 

15:00 – 15:45         1. ročník 

15:55 – 16:40         Vyprávění o hudbě – PHV

16:45 – 17:30         4. skupina (Vyprávění o hudbě – 4. ročník) smíšená třída

Úterý – uč. J. Král

15:30 – 16:15        4. ročník

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2020 v době od 14:00 do  17:00 hodin v budově Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí, Zámecká 313.  Těšíme se na vás! 

                                         

Informace k provozu školy

V současné době není zavedeno plošné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek). Nošení roušek v ZUŠ Hradec nad Moravicí může ale být vyžadováno podle aktuální situace na základě pokynů příslušné hygienické stanice (např. jen ve vybraných okresech). O této skutečnosti (a případných dalších protiepidemických opatřeních) bychom vás informovali e-mailem, na webu školy a na vstupních dveřích budovy školy. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Vstup zákonným zástupcům do budov školy je povolen v případech jako např. vracení a půjčování hudebních nástrojů, placení školného apod. Žádáme rodiče, aby další vstup do školy se svými dětmi (jako opakovaný doprovod do školy) omezili na minimum – např. jen u nejmladších dětí. Vstup rodičům a ostatním osobám do budov školy při koncertech a dalších veřejných akcí je povolen.