Aktivity školní rok 2008/2009

Aktivity ve školním roce 2008/2009

Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

Soutěže:

V soutěžích vyhlášených MŠMT jsme získali tato umístění:

Okresní kola:
Sólový zpěv:
Tři žákyně 2. místo
Jedna žákyně 3. místo
Komorní zpěv:
Dvě žákyně 2. místo
Hra na zobcovou flétnu:
Jedna žákyně 1. místo
Jedna žákyně 2. místo
Hra na příčnou flétnu:
Tři žáci 1. místo postup do krajského kola
Jedna žákyně 1. místo
Krajská kola:
Hra na příčnou flétnu:
Dva žáci 1. místo postup do celostátního kola
Jedna žákyně 1. místo

Paní učitelka, která připravovala tyto žáky obdržela Zvláštní ocenění poroty za vynikající pedagogické výsledky.

Doprovázející učitel získal Zvláštní ocenění poroty za výraznou kytarovou spolupráci.

Celostátní kola:
Dva žáci 2. místo

Doprovázející učitel získal Zvláštní ocenění poroty za kytarovou spolupráci.

Dva ocenění žáci z celostátních kol se zúčastnili předání krajských ocenění ve hře na dechové nástroje na Slavnostním koncertu laureátů národních kol soutěží žáků ZUŠ na zámku v Hradci nad Moravicí.

Mezinárodní soutěže:

VIII. mezinárodní festival Euromusette – Goldentango mladých akordeonistů konaný 10. -11. 6. 2009 v Rajeckých Teplicích na Slovensku.

Jedna žákyně stříbrné pásmo

Přehlídky:

Pět žáků kytarového oddělení se zúčastnilo okresní přehlídky, která se konala V ZUŠ V. Kálika v Opavě. Na oblastní kytarové přehlídce v ZUŠ Frýdek Místek vystoupilo kytarové trio a jedna žačka sólově. Okresní klavírní přehlídka se uskutečnila v ZUŠ Háj ve Slezsku a vystoupili na ní 8 žáků. Na krajskou klavírní přehlídku byla vybrána jedna žačka, tato se konala na Janáčkové konzervatoři v Ostravě. Dva žáci akordeonového oddělení se zúčastnili Akordeonového pódia – Klímkovice 2009 (4. ročník tvůrčího setkání mladých akordeonistů). Na akordeonové přehlídce žáků ZUŠ Moravskoslezského kraje na Janáčkové konzervatoři v Ostravě vystoupila jedna žákyně naší školy. Taneční orchestr a rockový soubor ZUŠ vystoupili na koncertu souborů v ZUŠ Háj ve Slezsku. Čtyři naši žáci rovněž vystoupili na nesoutěžní přehlídce žáků ZUŠ k poctě čtyř jubilujících skladatelů „Múziáda 2009“ ve Velké dvoraně v Hradci nad Moravicí.

Ve dnech 26.-28.6.2009 proběhlo III. Setkání tanečních orchestrů ZUŠ, které organizovala naše škola. Toto setkání bylo ukončeno slavnostním koncertem ve Velké dvoraně hradeckého zámku.

Koncertní činnost:

Ve školním roce 2008/2009 proběhly koncerty, které již tradičně pořádáme. Byly to koncerty jednotlivých oddělení (dechového, kytarového a koncertu pěveckého a klavírního oddělení). Ve Velké dvoraně hradeckého zámku jsme pořádali Vánoční koncert žáků ZUŠ, dále jsme tam uspořádali „Koncert populárních melodií“, kde se představil pěvecký sbor, taneční orchestr, rocková kapela a soubor zaměřený na irskou keltskou hudbu. Ve Velké dvoraně se konal i „Slavnostní koncert žáků ZUŠ“, na kterém vystoupili především úspěšní účastníci soutěží ZUŠ. Koncert „Hraje celá rodina“ proběhl v sále Národního domu. Nově jsme uspořádali akordeonový koncert, kde vystoupili jako hosté studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Absolventské koncerty se konaly v koncertním sále naší školy.

Výchovné koncerty jsme uspořádali pro ZŠ Hradec nad Moravicí, CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí, ZŠ Branka, ZŠ Skřipov, ZŠ Žimrovice a pro mateřské školy v Hradci, Brance, Kajlovci a Žimrovicích – celkem 5 výchovných koncertů.

Povinností každé třídy je uspořádání třídní předehrávky, tuto si připravili všichni učitelé hudebního oddělení.

Výstavy:

Na výstavě učitelů ZUŠ okresu Opava na zámku v Kravařích nás reprezentovala učitelka výtvarného oboru.

Ostatní činnost:

Naši žáci rovněž zabezpečovali program na různých kulturních akcích (na slavnostním zahájení výstavy Betlémů v Městském muzeu a galerii, na předávání cen v soutěži „Vánoční zvonkování“, na vánočním koncertu ZŠ Skřipov v místním kostele, na vernisáži výstavy obrazů Romana Franty, na jarní výstavě v KD Jakubčovice, na koncertu u příležitosti Dne matek ve Velké dvoraně, vystoupení žáků ke Dni matek v KD Jakubčovice atd.)

Kalendář vybraných akcí:

Listopad
27.11.2008 Koncert „Hraje celá rodina“ – Národní dům Hradec nad Moravicí
Prosinec
5.12.2008 Vystoupení žáků na slavnostním zahájení výstavy betlémů – Městské muzeum a galerie, Hradec nad Moravicí
7.12.2008 Vystoupení žáků na vánočním koncertě ZŠ Skřipov – kostel Skřipov
11.12.2008 Vánoční koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.
13.12.2008 Vystoupení žáků na předávání cen v soutěži „Vánoční zvonkování“ Národní dům v Hradci nad Moravicí
Leden
22.1.2009 Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje a v sólovém a komorním zpěvu – ZUŠ Hradec nad Moravicí
Únor
17.2.2009 Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu – ZUŠ Opava
19.2.2009 Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Vítkov
26.2.2009 Vystoupení žáků na vernisáži výstavy obrazů Romana Franty – Městské muzeum a galerie, Hradec nad Moravicí
Březen
13.3.2009 Koncert dechového oddělení – Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.
19.3.2009 Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Orlová – Poruba
25.3.2009 Akordeonové podium – Klimkovice 2009 – ZUŠ Klimkovice
26.3.2009 Okresní kytarová přehlídka – ZUŠ V. Kálika Opava
28.3.2009 Vystoupení žáků na jarní výstavě – Kulturní dům Jakubčovice
29.3.2009 Okresní klavírní přehlídka – ZUŠ Háj ve Slezsku
Duben
3.4.2009 Koncert populárních melodií – Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.
7.4.2009 Oblastní kytarová přehlídka – ZUŠ Frýdek Místek
16.4.2009 Akordeonový koncert – ZUŠ Hradec nad Moravicí
18.4.2009 Vernisáž výstavy učitelů ZUŠ okresu Opava – Zámek Kravaře
19.4.2009 Ústřední kolo soutěže ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Vysoké Mýto
30.4.2009 Krajská klavírní přehlídka – ZUŠ Frýdek – Místek
28.3.2009 Slavnostní koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.
Květen
5.5.2009 Krajská akordeonová přehlídka – Janáčkova konzervatoř v Ostravě
10.5.2009 Vystoupení tanečního orchestru ke Dni matek – KD Jakubčovice
11.5.2009 Koncert u příležitosti Dne matek – Velká dvorana zámku v Hradci
20.5.2009 Výchovný koncert pro ZŠ Skřipov – ZŠ Skřipov
21.5.2009 Koncert pěveckého a klavírního oddělení – ZUŠ Hradec nad Moravicí
22.5.2009 Koncert souborů – ZUŠ Háj ve Slezsku
26.,27.2009 Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka,ZŠ Žimrovice a MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice – ZUŠ Hradec nad Moravicí
29.5.2009 Koncert učitelů ZUŠ okresu Opava – ZUŠ Ivo Žídka Kravaře
Červen
1.6.2009 Talentové zkoušky – odloučené pracoviště ZŠ Skřipov
1.6.2009 Múziáda, Slavnostní koncert laureátů národních kol soutěží ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí
3.6.2009 Talentové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí
8.-11.6.2009 Postupové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí
10.-11.6.2009 Mezinárodní soutěžní festival „Goldentango“ – Rajecké Teplice
18.6.2009 Koncert kytarového oddělení – ZUŠ Hradec nad Moravicí
19.6.2009 Zápis žáků do VO – odloučené pracoviště Skřipov
19.6.2009 Koncert „Jak šel Honza do světa“ – Velká dvorana zámku Hradec
26.-28.6.2008 III.setkání tanečních orchestrů ZUŠ – ZUŠ Hradec nad Moravicí

Závěr:

V soutěžích vyhlášených MŠMT jsme se zúčastnili soutěže ve hře na dechové nástroje a v sólovém a komorním zpěvu. Mimořádných výsledků jme dosáhli ve hře na příčnou flétnu. V okresním kole získali 4 žáci 1. místo a z toho tři postoupili do krajského kola. V krajském kole se umístili všichni 3 na 1. místech a dva získali postup do celostátního kola. Paní učitelka, která připravovala tyto žáky obdržela Zvláštní ocenění poroty za vynikající pedagogické výsledky. Doprovázející učitel získal Zvláštní ocenění poroty za výraznou kytarovou spolupráci. V celostátním kole získali oba 2. místa a doprovázející učitel získal Zvláštní ocenění poroty za kytarovou spolupráci.

Významnou aktivitou v tomto školním roce byla organizace III. Setkání tanečních orchestrů ZUŠ v Hradci nad Moravicí, které proběhlo ve dnech 26.-28.6.2009 a bylo ukončeno 28.6.2009 slavnostním koncertem ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí.

Vitásek Miroslav
ředitel ZUŠ