Úplata za vzdělání

Výše příspěvku ve školním roce 2021/2022

Úplata za vzdělání se předepisuje k úhradě za jednotlivá pololetí.

Hudební obor ŠKOLNÉ ZA PoLOLETÍ
Individuální výuka 1400,- Kč
Skupinová výuka 1000,- Kč
Výtvarný obor ŠKOLNÉ ZA POLOLETÍ
Přípravné a základní studium 800,- Kč