Úplata za vzdělání

Výše příspěvku ve školním roce 2022/2023

Úplata za vzdělání se předepisuje k úhradě za jednotlivá pololetí.

Hudební obor ŠKOLNÉ ZA PoLOLETÍ
Individuální výuka 1 500,- Kč
Skupinová výuka 1 100,- Kč
Výtvarný obor ŠKOLNÉ ZA POLOLETÍ
Přípravné a základní studium 900,- Kč