Aktivity školní rok 2009/2010

Aktivity ve školním roce 2009/2010

Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

Soutěže:

V národních soutěžích vyhlášených MŠMT pro základní umělecké školy jsme v letošním školním roce získali mimořádné úspěchy.

V soutěži komorní hry s převahou dechových nástrojů se trio příčných fléten umístilo v krajském kole na 1. místě, obdrželo diplom absolutního vítěze a postup do ústředního kola.

V ústředním kole, které se konalo v ZUŠ Liberec, skončilo na 1.místě.

Soutěže ve hře tanečních orchestrů se zúčastnily dva naše soubory. Taneční orchestr ZUŠ Hradec nad Moravicí se v krajském kole umístil na 2.místě. John`s Band, soubor zaměřený na irskou a keltskou hudbu, získal 1. místo a postup do ústředního kola.

V ústředním kole, které se uskutečnilo 11.6.2010 v ZUŠ Litvínov se v silné konkurenci umístil na 1. místě.

Přehlídky:

Pět žáků kytarového oddělení se zúčastnilo okresní přehlídky, která se konala V ZUŠ V. Kálika v Opavě. Na oblastní kytarové přehlídce v ZUŠ Frýdek Místek vystoupili dva žáci sólově. Okresní klavírní přehlídka se uskutečnila v ZUŠ Háj ve Slezsku a vystoupilo na ní 5 žáků. Na krajskou klavírní přehlídku byl vybrán jeden žák, tato se konala v ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. Na okresní akordeonové přehlídce v ZUŠ Opava vystoupilo 6 žáků a na krajské, která se uskutečnila v ZUŠ Ostrava Hrabůvka vystoupila jedna žákyně naší školy. Čtyři žáci akordeonového oddělení se zúčastnili Akordeonového pódia – Klímkovice 2010 (5. ročník tvůrčího setkání mladých akordeonistů). Tři naši žáci rovněž vystoupili na nesoutěžní přehlídce žáků ZUŠ k poctě čtyř jubilujících skladatelů „Múziáda 2010“ ve Velké dvoraně v Hradci nad Moravicí. V odpoledním slavnostním ocenění postupujících vítězů do ústředních kol soutěží žáků ZUŠ Moravskoslezského kraje vystoupilo trio příčných fléten a soubor John’s band.

Ve dnech 26.-26.6.2010 proběhlo IV. Setkání tanečních orchestrů ZUŠ, které se uskutečnilo ve Valašských Klobúkách.

Koncertní činnost:

Ve školním roce 2009/2010 proběhly koncerty jednotlivých oddělení (akordeonového, dechového, kytarového a koncertu pěveckého a klavírního oddělení). Ve Velké dvoraně hradeckého zámku jsme pořádali Vánoční koncert žáků ZUŠ, dále jsme tam uspořádali „Koncert populárních melodií“, kde se představil pěvecký sbor, taneční orchestr, rocková kapela a soubor zaměřený na irskou keltskou hudbu. Ve Velké dvoraně se konal i „Slavnostní koncert žáků ZUŠ“. Koncert „Hraje celá rodina“ proběhl v sále Národního domu. Na závěr školního roku se uskutečnily dva absolventské koncerty. Slavnostní absolventský koncert se konal ve Velké dvoraně a vystoupili na něm především úspěšní účastníci soutěží ZUŠ. Ve Velké dvoraně proběhl i samostatný absolventský koncert žáka kytarového oddělení.

Výchovné koncerty jsme uspořádali pro ZŠ Hradec nad Moravicí, CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí, ZŠ Branka, ZŠ Skřipov, ZŠ Žimrovice a pro mateřské školy v Hradci, Brance, Kajlovci a Žimrovicích – celkem 5 výchovných koncertů.

Povinností každé třídy je uspořádání třídní předehrávky, tuto si připravili všichni učitelé hudebního oddělení.

Výstavy:

V tomto školním roce se uskutečnily výstavy u příležitosti vánočního koncertu a koncertu populárních melodií. Na závěr školního roku proběhla výstavy prací žáků výtvarného oddělení. Nově jsme uspořádali vánoční a velikonoční dílnu pro rodiče žáky VO.

Ostatní činnost:

Naši žáci rovněž zabezpečovali program na různých kulturních akcích (na slavnostní schůzi akční skupiny Opavsko, na předávání cen v soutěži „Vánoční pohádky“, na vánočním koncertu ZŠ Skřipov v místním kostele, na regionální přehlídce komorních souborů, na vernisáži výstavy Svatopluka Slovenčíka a Zdeňka Macháčka v městské galerii, na akordeonovém koncertě v Pusté Polomi, na Múziádě)

Žáci, kteří byli přijati na školy vyššího stupně:

Jedna žákyně hudebního oboru byla přijata na obor zpěv na Janáčkovou konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. Žákyně výtvarného oboru úspěšně vykonala přijímací zkoušky a byla přijata na SUPŠ v Ostravě.

Kalendář vybraných akcí:

Prosinec

3.12.2009 Vystoupení žáků na slavnostní schůzi akční skupiny Opavsko Zámecká restaurace Hradec nad Moravicí

10.12.2009 Vánoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče ZUŠ Hradec nad Moravicí

17.12.2009 Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

19.12.2009 Vystoupení tanečního orchestru na předávání cen soutěže „Vánoční zvonkování“ – Národní dům v Hradci nad Moravicí

20.12.2009 Vystoupení žáků na vánočním koncertě ZŠ Skřipov – kostel Skřipov

Leden

22.1.2010 Koncert „Hraje celá rodina“ – Národní dům Hradec nad Moravicí

Únor

1.2.2010 Školní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů ZUŠ Hradec nad Moravicí

10.2.2010 Regionální přehlídka komorních souborů – ZUŠ Háj ve Slezsku

11.2.2010 Vystoupení žáků na vernisáži výstavy Svatopluka Slovenčíka a Zdeňka Macháčka – Městská galerie Hradec nad Moravicí

Březen

4.3.2010 Školní kolo ve hře orchestrů – ZUŠ Hradec nad Moravicí, rockový soubor

5.3.2010 Školní kolo ve hře orchestrů – ZUŠ Hradec nad Moravicí, taneční orchestr

11.3.2010 Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů ZUŠ Karviná

17.3.2010 Okresní kytarová přehlídka – ZUŠ V. Kálika Opava

19.3.2010 Koncert populárních melodií – Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.

27.3.2010 Ostravská setkání s akordeonem – Janáčkova konzervatoř Ostrava

30.,31.3.2010 Okresní klavírní přehlídka – ZUŠ Háj ve Slezsku

Duben

15.4.2010 Okresní akordeonová přehlídka – ZUŠ V. Kálika Opava

16.4.2010 Ústřední kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů ZUŠ Liberec

21.4.2010 Oblastní kytarová přehlídka – ZUŠ Frýdek Místek

23.4.2010 Akordeonové podium – „Klimkovice 2010“ – ZUŠ Klimkovice

23.4.2010 Krajské kolo ve hře tanečních orchestrů – ZUŠ L. Janáčka Havířov

30.4.2010 Koncert dechového oddělení – Velká dvorana zámku Hradec nad Mor.

Květen

4.5.2010 Krajská klavírní přehlídka – ZUŠ Karviná

5.5.2010 Akordeonový koncert – ZUŠ Hradec nad Moravicí

6.5.2010 Krajská akordeonová přehlídka – ZUŠ Ostrava – Hrabůvka

6.5.2010 Koncert pěveckého a klavírního oddělení – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

13.5.2010 Koncert kytarového oddělení – ZUŠ Hradec nad Moravicí

24.5.2010 Koncert učitelů ZUŠ okresu Opava – Dům Petra Bezruče Opava

25.,26.5.2010 Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka,ZŠ Žimrovice a MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice – ZUŠ Hradec nad Moravicí

28.5.2010 Výstava prací žáků VO – ZŠ Skřipov

Červen

2.6.2010 Múziáda, Slavnostní koncert laureátů národních kol soutěží ZUŠ Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

4.6.2010 Výchovný koncert pro ZŠ Skřipov – ZŠ Skřipov

4.6.2010 Talentové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí

7.-10.6.2010 Postupové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí

7.6.2010 Vystoupení na akordeonovém koncertě – Pustá Polom

11.6.2010 Ústřední kolo ve hře tanečních orchestrů – ZUŠ Litvínov

16.6.2010 Slavnostní absolventský koncert – Velká dvorana zámku v Hradci

17.6.2010 Talentové zkoušky – ZŠ Skřipov

17.6.2010 Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Hradec n. M.

19.6.2010 Vystoupení tanečního orchestru – Městské koupaliště Opava

21.6.2010 Absolventský koncert – Velká dvorana zámku v Hradci

26.-27.6.2010 IV.setkání tanečních orchestrů ZUŠ – Valašské Klobúky

Závěr:

V soutěžích vyhlášených MŠMT jsme ve školním roce 2009/2010 dosáhli mimořádných výsledků. V komorní hře s převahou dechových nástrojů jsme v krajském kole získali 1. místo s postupem do ústředního kola a diplom absolutního vítěze. V krajském kole soutěže ve hře tanečních a jazzových orchestrů jsme s tanečním orchestrem ZUŠ získali 2. místo a soubor John`s Band, soubor zaměřený na irskou a keltskou skončil na 1. místě s postupem do ústředního kola.

V ústředních kolech oba postupující celky (trio příčných a soubor John`s Band) skončily na vynikajících 1. místech. Za tyto výsledky jsme obdrželi děkovný dopis náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje paní Mgr. Věry Pálkové.

V závěru školního roku proběhly dva absolventské koncerty. Na prvním vystoupili čtyři absolventi a představily se vítězové ústředních kol soutěží ZUŠ. Druhý byl samostatný koncert žáka kytarového oddělení.

Miroslav Vitásek – ředitel ZUŠ