HUDEBNÍ SOUČASNOST PŘIVÍTALA I AKORDEONISTKY Z HRADCE

Akordeonistky Alena Kadlubiecová a Karolína Volná ze třídy Marty Scholzové se při distanční výuce zapojily formou videonahrávky do projektu “Musicollage” v rámci Festivalu Hudební současnost Ostrava. Alenka Kadlubiecová si zvolila skladbu “Short story“ polského soudobého skladatele Marcina Jabłońského a vystoupila v kvintetu mimo jiné i s posluchači Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Zajímavostí je, že jako jediná hrála na klávesový akordeon, ostatní akordeonisté hráli na “bajan”, tedy akordeon knoflíkový. Karolínka Volná si vybrala skladbu skladatelky a akordeonistky Anežky Gebuerové “Když se ráno brzy vstává a nechce se z vyhřáté postele ven”. Tuto skladbičku nahrála spolu s dalšími žáky ze ZUŠ v Moravskoslezském kraji stylově v pyžamkách a tento počin mohli diváci shlédnout jako “závěrečnou třešničku na dortu” celého festivalu. Obě děvčata tak přispěly svou hrou ke Koncertu účastníků skladatelsko-improvizačních kurzů pro akordeon, který proběhl formou streamového koncertu. 

Festival Hudební současnost Ostrava, se v posledních letech vyprofiloval v ojedinělou akci, soustředěnou na soudobé umění v rozličných podobách. V roce 2020 se uskutečnil již 46. ročník, i když pouze online. Více o festivalu naleznete na webových stránkách www.hudebnisoucasnost.cz.

Odkaz na nahrávku s Alenkou (skladbu naleznete v 1:01h záznamu z koncertu)
https://www.youtube.com/watch?v=Wrf99QXhKq4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2s51Xa8AGrsl_IXm9s0aiNzOUj2oVP20YGEc93L6xi6XhPL3oxMpIv6FE

Odkaz na nahrávku s Karolínkou

Distanční výuka

Vážení rodiče a milé děti, bohužel od 4. ledna 2021, dle nařízení vlády, nás čeká distanční výuka. Věříme, že se bude jednat pouze o nezbytně nutnou dobu, než se opět uvidíme ve škole.

S přáním všeho dobrého a pozitivní mysli Marta Scholzová

PF 2021

PF 2021
Šťastný nový rok plný radostných chvílí z umění vám přeje ZUŠ Hradec nad Moravicí

Vážení příznivci hradecké ZUŠky,

přejeme vám šťastné Vánoce plné radosti a hodně zdraví v novém roce 2021.

Pro vyladění té pravé předvánoční atmosféry vám zasíláme odkaz na Vánoční streamový koncert

Hezkou podívanou a příjemné sváteční dny

Vyhlášení volných dnů

Vážení rodiče a milí žáci,ve dnech 21. a 22. prosince 2020 budou probíhat „Dny boje proti covidu“, což znamená, že všichni žáci a studenti ZŠ, SŠ, konzervatoří, VOŠ a ZUŠ mají v těchto dnech volno.

ZUŠ Hradec nad Moravicí

KOLEKTIVNÍ VÝUKA OD 7.12. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,

od 7. prosince lze podle 3. stupně “PES” vyučovat ve škole i skupiny do 10ti žáků. Vaši učitelé kolektivní výuky, kde je počet ve skupince vyšší než 10 žáků, vás seznámí se způsobem rozdělení této výuky do menších skupin.Těšíme se na vás ve zbývajících hudebních předmětech a ve výtvarném oboru!

ZUŠ Hradec nad Moravicí

Zahájení individuální výuky od 25.11.2020

Vážení rodiče a milí žáci,

s radostí vám oznamujeme, že od středy 25. 11. 2020 bude umožněna hudební individuální výuka (jeden učitel a jeden žák). Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin. V případě, že vaše dítě má výuku ve skupince (hra na kytaru, keyboard, zobcovou flétnu či zpěv), bude tato výuka taktéž rozdělena do režimu jeden učitel – jeden žák. 

Podmínky pro pohyb ve škole: Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. V rámci výuky, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – zpěv,  hra na dechové nástroje, nemusí žáci nosit roušku.

Prosíme rodiče, aby do budovy školy vstupovali pouze v nezbytně nutných případech a pro další komunikaci využili raději telefon, email či systém IZUŠ. 

Distanční forma výuky probíhá i nadále v kolektivních předmětech hudebního oboru (Nauky o hudbě, Vyprávění o hudbě, Pěvecký sbor, komorní a souborové hry) a ve výtvarném oboru.

S úctou 

Mgr. Marta Scholzová, ředitelka školy

POCTA MIROSLAVU KABELÁČI

Žák ZUŠ Hradec nad Moravicí Lukáš Bátor (ze třídy uč. Petra Okénky) účinkoval formou videonahrávky na koncertě Děti Umělecké besedě, který byl složen z domácích videí dětí z celé republiky. Umělecká beseda je spolek sdružující české umělce ve třech odborech: literárním, výtvarném a hudebním. Jedná se o jednu z nejstarších uměleckých organizací, jejíž tradice trvá už od roku 1863. Mezi současné členy Umělecké besedy patří například herci Arnošt Goldflam a Marek Eben, z našeho kraje jsou to například klarinetista Karel Dohnal či ostravský akademický malíř Eduard Ovčáček. Osmiletý klavírista Lukáš Bátor nahrál video s kompozicí skladatele Miloslava Kabeláče (1908–1979), který patří k nejrespektovanějším a nejznámějším českým autorům narozeným ve 20. století. Také Kabeláč patřil ke členům Umělecké besedy a Lukáškovo domácí video tak pomohlo připomenout tvorbu tohoto nevšedního skladatele.