Aktivity školní rok 2017/2018

NÁRODNÍ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT:

Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Okresní kolo – 28. 2. – 1. 3. 2018, ZUŠ Hradec nad Moravicí a ZUŠ Vítkov

Hra na příčnou flétnu

III. kategorie: jedna žákyně – 1. místo s postupem do krajského kola

V. kategorie: jedna žákyně – 1. místo s postupem do krajského kola

VII. kategorie: jeden žák – 1. místo s postupem do krajského kola

VIII. kategorie: jedna žákyně – 1. místo s postupem do krajského kola

jedna žákyně – 1. místo s postupem do krajského kola

IX. kategorie: jedna žákyně – 1. místo s postupem do krajského kola

X. kategorie: jedna žákyně – 1. místo s postupem do krajského kola

Hra na zobcovou flétnu

II. kategorie: jedna žákyně – 1. místo s postupem do krajského kola

Hra na saxofon

VI. kategorie: jedna žákyně – 1. místo s postupem do krajského kola

Hra na lesní roh

III. kategorie: jedna žákyně – 1. místo s postupem do krajského kola

Soutěž ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Okresní kolo – 27. 2. 2018, ZUŠ Hlučín

Sólový zpěv

0. kategorie: jeden žák – 1. místo s postupem do krajského kola

I. kategorie: jedna žákyně – 2. místo

III. kategorie: jedna žákyně – 1. místo

IV. kategorie: jeden žák – 1. místo s postupem do krajského kola

VII. kategorie: jedna žákyně – 1. místo

Komorní zpěv

III. kategorie: pěvecké duo – 1. místo s postupem do krajského kola

Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Krajské kolo – 20. – 21. 3. 2018, ZUŠ Orlová

Hra na příčnou flétnu

III. kategorie: jedna žákyně – 1. místo s postupem do ústředního kola

V. kategorie: jedna žákyně – 1. místo s postupem do ústředního kola

VII. kategorie: jeden žák – 1. místo s postupem do ústředního kola

VIII. kategorie: jedna žákyně – 2. místo

jedna žákyně – 1. místo s postupem do ústředního kola

IX. kategorie: jedna žákyně – 1. místo s postupem do ústředního kola

X. kategorie: jedna žákyně – 1. místo s postupem do ústředního kola

Hra na zobcovou flétnu

II. kategorie: jedna žákyně – 3. místo

Hra na saxofon

VI. kategorie: jedna žákyně – 2. místo

Hra na lesní roh

III. kategorie: jedna žákyně – 1. místo

Zvláštní ocenění pedagogů

Učitelka Magdaléna Hrudová byla porotou oceněna za mimořádnou pedagogickou činnost.

Korepetitor Milan Bátor získal v krajském kole ocenění poroty za mimořádný kytarový výkon.

Soutěž ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Krajské kolo – 26. – 27. 3. 2018, ZUŠ Frýdek – Místek

Sólový zpěv:

0. kategorie: jeden žák – 1. místo

IV. kategorie: jeden žák – 1. místo

Komorní zpěv:

III. kategorie: pěvecké duo – 1. místo

  1. Soutěžící při svém Absolventském koncertě, Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí. foto: Jiří Hajduk

Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje – příčná flétna

Ústřední kolo – 3. – 6. 5. 2018, ZUŠ Praha 6

III. kategorie: jedna žákyně – 2. místo

V. kategorie: jedna žákyně – 2. místo

VII. kategorie: jeden žák – 1. místo

jedna žákyně – 1. místo

IX. kategorie: jedna žákyně – 1. místo

X. kategorie: jedna žákyně se z důvodů maturitní zkoušky soutěže nezúčastnila

Zvláštní ocenění pedagogů

Učitelka Magdaléna Hrudová si z ústředního kola domů odvezlaZvláštní cenu za pedagogickou práci.

Korepetitor Milan Bátor si z ústředního kola doslova vyhrálZvláštní cenu za kytarovou spolupráci.

OSTATNÍ SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY:

Soutěžní přehlídka „Múzy Ilji Hurníka“ – 18. 10. 2017, ZUŠ Ostrava – Zábřeh

čtyři žáci výtvarného oboru – 4 x zlaté múzy

jedna žákyně hudebního oboru – 1 x stříbrná múza

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY:

Mezinárodní interpretační soutěž „Pro Bohemia 2018“8. 4. 2018, Janáčkova konzervatoř Ostrava

III. kategorie: Hra na dechové nástrojejedna žákyně bez umístění

Mezinárodní dětská výtvarná výstava „LIDICE 2018“ – 10. 5. 2018, Lidice

Kategorie – grafika: jedna žákyně – Čestné uznání

Kategorie – grafika: jeden žák – Čestné uznání

Kategorie – grafika: jedna žákyně – Čestné uznání