Aktivity školní rok 2016/2017

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Poznámka: Samozřejmostí při postupu do krajského kola jsou i předchozí kola školní a okresní.

NÁRODNÍ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT:

Soutěž ZUŠ ve hře na klavír

Okresní kolo – 24. 2. 2017, ZUŠ Hlučín

 1. kategorie jedna žákyně – 1. místo
 2. kategorie jedna žákyně – 2. místo

III. kategorie jedna žákyně – 1. místo

 

Krajské kolo – 21. 3. 2017, ZUŠ B. Smetany – Karviná

III. kategorie – jeden žák – 3. místo

                                                                                     

Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru

Okresní kolo – 16. 3. 2017, ZUŠ Opava

Sólová hra:

 1. kategorie jedna žákyně – 1. místo s postupem do krajského kola
 2. kategorie jedna žákyně 1. místo s postupem do krajského kola a titul Absolutního vítězství v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

Komorní hra:

 1. kategorie – kytarové duo Duetino – 1. místo s postupem do krajského kola

 

Krajské kolo –  4.- 5. 4. 2017, ZUŠ Frýdek Místek

Sólová hra:

 1. kategorie jedna žákyně – 3. místo
 2. kategorie jedna žákyně 3. místo

Komorní hra:

 1. kategorie – kytarové duo Duetino – 1. místo s postupem do ústředního kola a titul Absolutního vítěze v kategorii komorních her

 

Ústřední kolo – 20. 5. 2017, ZUŠ T. Brzkové, Plzeň

Komorní hra:

 1. kategorie – kytarové duo Duetino2. místo

 

 

OSTATNÍ SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY:

 

Soutěžní přehlídka „Múzy Ilji Hurníka“ – 18. 10. 2016, ZUŠ Háj ve Slezsku

čtyři žáci výtvarného oboru – 4 x zlaté múzy

dva žáci výtvarného oboru – 2 x stříbrné múzy

 

 

Soutěžní přehlídka „Múzy Leona Juřici“ – 2. 5. 2017, ZUŠ J. R. Míši

Kytarové duo Duetino 1 x zlatá múza

Kytarový kvartet „Štyry“ 1 x zlatá múza

 

                                 Kytarový kvartet „Štyry“.                                                foto: Jiří Hajduk

 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY:

Mezinárodní interpretační soutěž „Pro Bohemia 2017“ 7. – 9. 4. 2017, Janáčkova konzervatoř Ostrava

 1. kategorie – obor zpěv – jeden žák – Čestné uznání

                                                                                             

Akordeonový festival v rytme róznych hudobných žánrov 2017, 15. 3. 2017, Kysucké Nové Město, Slovensko

Sólová hra:

III. kategorie – obor akordeon – Stříbrné pásmo

III. kategorie – obor akordeon – Čestné uznání

Komorní hra:

 1. kategorie – akordeonové duo – Stříbrné pásmo