Vážení rodiče, milí žáci,

v posledních dnech čelíme situaci, kterou nikdo z nás nečekal. Tento stav není pro nikoho příjemný a začínáme pociťovat dopady preventivních opatření. Přesto všechno, Vám děkujeme za zodpovědný a vstřícný přístup s obohacující spolupráci v rámci „distančního vzdělávání“, které rozvíjí další kompetence nejen Vašich dětí (našich žáků), ale i nás pedagogů. Společně, skrze ICT technologie – on-line výuku se snažíme dál směřovat k naplňování Školního vzdělávacího programu s mottem „Srdce pro umění, umění pro radost“! Věříme, že i v této nelehké době Vám hudební a výtvarné aktivity přináší radost a pomáhají zrelaxovat od náročných úkolů těchto těžkých dnů.

Přejeme vám všem hodně sil a brzy na shledanou v lepších časech.

Za kolektiv učitelů ZUŠ Hradec nad Moravicí

Mgr. Marta Scholzová

ředitelka ZUŠ