Aktivity školní rok 2015/2016

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Poznámka: Samozřejmostí při postupu do krajského kola jsou i předchozí kola školní a okresní.

NÁRODNÍ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT:

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů

Krajské kolo –  17. – 18. 3. 2016, ZUŠ J. R. Míši, Orlová
3. d) kategorie – Flétnové trio Trialog1. místo
3. a) kategorie – flétnové kvarteto Tuttiflutti1. místo s postupem do celostátního kola
                        

Ústřední kolo – 6. – 8. 5. 2016, ZUŠ J. R. Míši, Orlová
3. a) kategorie – flétnové kvarteto Tuttiflutti1. místo s titulem absolutního vítěze soutěže

Zvláštní ocenění získala rovněž učitelka hry na příčnou flétnu –  Cenu poroty za vynikající pedagogické vedení.

                                                                                                                                  

Soutěž ZUŠ ve hře na akordeon 

Krajské kolo – 22. – 23. 3. 2016, ZUŠ Klimkovice

Sólová hra:

  1. kategorie – jedna žákyně1. místo s postupem do celostátního kola
    I. kategorie – jeden žák2. místo
    III. kategorie – jedna žákyně 2. místo

Komorní hra:

  1. a) kategorie – Akordeonové duo – 2. místo

 

Ústřední kolo – 6. – 8. 5. 2016, ZUŠ Pardubice

Sólová hra:

  1. kategorie – jedna žákyně3. místo

 

Soutěž ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje

Krajské kolo – 30. 3. 2016, ZUŠ B. Smetany – Karviná

  1. kategorie – jeden žák – čestné uznání

 

OSTATNÍ SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY:

Soutěžní přehlídka „Múzy Ilji Hurníka“ – 27. 10. 2015, ZUŠ Háj ve Slezsku

jeden žák kytarového oddělení – 2 x zlatá múza

čtyři žáci výtvarného oboru – 4 x zlaté múzy

 

Soutěžní přehlídka „Múzy Leona Juřici“ – 19. 5. 2016, ZUŠ J. R. Míši

Kytarové duo – 1 x zlatá múza

 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE:

  1. ročník Mezinárodní výtvarné soutěže „Bienále fantázie 2016 – 13. 5. 2016, Martin

4 žáci – Čestné uznání

 

  1. ročník Mezinárodní dětské výtvarné soutěže „Lidice 2016“– 31. 5. 2016, Lidice

Grafika – 5 žáků získalo za svou kolekci – medaili „Lidická růže“

Malba, kresba – dva žáci – Čestné uznání