Aktivity školní rok 2014/2015

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Poznámka: Samozřejmostí při postupu do krajského kola jsou i předchozí kola školní a okresní.

NÁRODNÍ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT:

Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Krajské kolo – 25. – 26. 3. 2015, ZUŠ J. R. Míši, Orlová

Hra na příčnou flétnu:
0. kategorie –
jedna žákyně 1. místo
1.b) kategorie –
jedna žákyně1. místo s postupem do celostátního kola
jeden žák1. místo s postupem do celostátního kola
3. kategorie – jedna žákyně –
1. místo s postupem do celostátního kola a diplom Absolutní vítězce ve hře na příčnou flétnu.

Zvláštní ocenění poroty za příkladnou pedagogickou činnost získala učitelka hry na příčnou flétnu.

Hra na saxofon:
1.b) kategorie –
jeden žák 3. místo

Hra na zobcovou flétnu:
2. kategorie –
jedna žákyně – 3. místo

Ústřední kolo – 21. – 24. 6. 2015, ZUŠ Liberec

Hra na příčnou flétnu:
1. kategorie – jedna žákyně –
1. místo

  • jeden žák – 2. místo

3. kategorie – jedna žákyně – 1. místo a Cenu poroty za interpretaci skladby I. Clarke: Hypnosis. Zvláštní ocenění získala rovněž učitelka hry na příčnou flétnu – Cenu poroty za pedagogické vedení.

Foto: Milan Mainuš

Soutěž ZUŠ v sólovém zpěvu

Krajské kolo – 17. – 18. 3. 2015, ZUŠ Frýdek Místek
I. kategorie – Jonáš Slovák2. místo
V. kategorie – Gabriela Chovancová2. místo

OSTATNÍ SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY:

Soutěžní přehlídka „Múzy Ilji Hurníka“ – 21. 10. 2014, ZUŠ Háj ve Slezsku

jeden žák klavírního oddělení – zlatá múza

dvě žákyně akordeonového oddělení – 2 x zlaté múzy

pět žáků výtvarného oboru – 5 x zlaté múzy

Soutěžní přehlídka „O cenu Leoše Janáčka20. 6. 2015, Lidová konzervatoř Ostrava

jedna žákyně pěveckého oddělení – bronzové pásmo

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE:

Mezinárodní interpretační soutěž „Pro Bohemia 2014“ 10. – 12. 4. 2015, Janáčkova konzervatoř Ostrava

I. kategorie – obor zpěv – jeden žák – 2. místo

II. kategorie – obor zpěv – jedna žákyně – čestné uznání

11. ročník Mezinárodní výtvarné soutěže „Vianočná pohl’adnica“

Kategorie základních uměleckých škol – 1. cena za „KOLEKCI“

43. ročník Mezinárodní dětské výtvarné soutěže „Lidice 2014“– 30. 5. 2015, Lidice

Malba, kresba – jedna žákyně – medaile „Lidická růže“

Malba – dva žáci – čestné uznání

Grafika – čtyři žáci – čestné uznání

Fotografie – jedna žákyně – čestné uznání

Při ochraně osobních údajů žáků školy i pedagogů je postupováno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pro zveřejňování aktivit a výsledků činnosti školy na nástěnkách, www stránkách atd., máme písemný souhlas zákonných zástupců žáků a pedagogů.

Kalendář vybraných akcí

Září

8. 9. 2014 Vystoupení žáků na vernisáži, Hotel Belária, Hradec nad Moravicí

25.-26. 9. 2014 Exkurze žáků VO po opavských výstavách v rámci Bezručovy Opavy

Říjen

4. 10. 2014 Vystoupení na „Zahrádkářské výstavě“ v KD Jakubčovice

16. 10. 2014 Vystoupení na vernisáži v Městské galerii v Hradci nad Moravicí

21. 10. 2014 Soutěžní přehlídka „Múzy I. Hurníka“ – ZUŠ Háj ve Slezsku

Listopad

 

14. 11. 2014 Voltiž: show na koních, hudební doprovod taneční orchestr, Albertovec

12. 11. 2014 Vystoupení na vernisáži Skupiny X, Hotel Belária, Hradec nad Moravicí

22. 11. 2014 Vystoupení na vernisáži výstavy adventních prací v KD Jakubčovice

27. 11. 2015 Přehlídka „Magický klavír v proměnách času“, KPB Opava

Prosinec

11. 12. 2014 Vánoční výtvarné dílny, ZUŠ Hradec nad Moravicí

11. 12. 2014 Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí

12. 12. 2014 Vánoční výtvarné dílny, ZŠ Skřipov

13. 12. 2014 Představení muzikálu „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť na Vánočním jarmarku v Hradci nad Moravicí

14. 12. 2014 Vystoupení žáků na Vánočním jarmarku v ZŠ Skřipov

Leden

16. 1. 2015 Zahajovací koncert festivalu k 20. výročí ZUŠ „Hraje celá rodina“, Národní dům Hradec nad Moravicí

22. 1. 2015 Školní kolo soutěže v sólovém zpěvu – ZUŠ Hradec n Mor

Únor

3. 2. 2015 Okresní kolo soutěže v sólovém zpěvu – ZUŠ V. Kálika Opava

12. 2. 2015 1. kolo pěvecké soutěže „Česko zpívá“, Olomouc

18. 2. 2015 Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Hradec nad Moravicí

21. 2. 2015 1. kolo pěvecké soutěže „Little Star“, Litoměřice

25. 2. 2015 Muzikál „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť“, ZUŠ Hradec nad Moravicí

26. 2. 2015 Muzikál „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť“, ZUŠ Hradec nad Moravicí

27. 2. 2015 Koncert bývalých absolventů „Hvězdy padají domů“ – Velká dvorana

Březen

4. – 6. 3. 2015 Okresní kole ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Háj ve Slezsku

16. 3. 2015 Výtvarná výstava v Městské knihovně Hradec nad Moravicí

17.-18. 3. 2015 Krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu – ZUŠ Frýdek Místek

18. 3. 2015 Jarní koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

19. 3. 2015 Okresní kytarová přehlídka, ZUŠ Opava

20. 3. 2015 Klimkovické akordeonové pódium, ZUŠ Klimkovice

21. 3. 2015 Vystoupení žáků na Jarní vernisáži KD Jakubčovice

24. 3. 2015 Okresní klavírní přehlídka, ZUŠ V. Kálika Opava

25.–26. 3. 2015 Krajské kolo ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Orlová – Poruba

26. 3. 2015 Velikonoční dílny výtvarného oboru, ZUŠ Hradec nad Moravicí

27. 3. 2015 Velikonoční dílny výtvarného oboru, ZŠ Skřipov

31. 3. 2015 Národní přehlídka „Máme rádi baroko“ – Církevní konzervatoř v Opavě

 

Duben

 

1. 4. 2015 Akordeonový koncert, ZUŠ Hradec nad Moravicí

9. 4. 2015 Vystoupení žáků na vernisáži, Městská Galerie Hradec nad Moravicí

10. 4. 2015 Koncert populárních melodií, Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

10.-12. 4. 2015 Mezinárodní soutěž Pro Bohemia, JKGO Ostrava

23.-25. 4. 2015 Mezinárodní kytarová soutěž, ZUŠ Frýdek Místek

24. 4. 2015 Krajská akordeonová přehlídka, JKGO Ostrava

24. 4. 2015 Krajská klavírní přehlídka, JKGO Ostrava

29. 4. 2015 Muzikálové představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, ZUŠ Hradec

30. 4. 2015 Muzikálové představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, ZUŠ Hradec

Květen

7. 5. 2015 Slavnostní učitelská koncert s výtvarnou výstavou, Městská Galerie Hradec

14. 5. 2015 Slavnostní koncert žáků ZUŠ „ Příběhy hudebních úspěchů“, Velká dvorana zámku Hradec n Mor

14. 5. 2015 Kytarová smršť, Bezručova knihovna Opava

20. 5. 2015 Krajská přehlídka „Talenty regionu“, JKGO Ostrava

29. 5. 2015 Vystoupení žáků ZUŠ na akci „Noc kostelů“ – kaple Bohučovice

26.-27. 5. 2015 Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka, ZŠ Žimrovice a MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice – ZUŠ Hradec nad Moravicí

29. 5. 2015 Vystoupení žáků ZUŠ na akci „Noc kostelů“ – kaple Bohučovice

30. 5. 2015 Vernisáž Mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice 2015“

Červen

3. 6. 2015 I. Absolventský koncert, ZUŠ Hradec nad Moravicí

5. 6. 2015 Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ ve Skřipově

6. 6. 2015 Vystoupení dívčí kapely na motosrazu, Chlebičov

8. 6. 2015 „Den dětí s Múzou“, krajská přehlídka souborů a orchestrů MS kraje, Ostrava

16. 6. 2015 Vystoupení a výstava žáků ZUŠ na přehlídce Múziáda – Vivat Bach – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

16. 6. 2015 Přehlídka vítězů krajských kol MŠMT soutěží, Velká dvorana, Hradec

17. 6. 2015 II. Absolventský koncert, Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí

19. 6. 2015 „Zuškaření na zahradě“, ZUŠ Hradec n Mor

20. 6. 2015 Festival v sólovém zpěvu „O cenu L. Janáčka“, LKO Ostrava

21.-24. 6. 2015 Celostátní kolo ve hře na dechové nástroje, ZUŠ Liberec

26. 6. 2015 III. Absolventský koncert, ZUŠ Hradec nad Moravicí