Aktivity školní rok 2005/2006

Údaje o aktivitách a reprezentaci školy:

Soutěže:

V soutěžích vyhlášených MŠMT jsme získali tato umístění:

Okresní kola:

Hra na zobcovou flétnu: 1. místo a postup do krajského kola jedna žákyně
Hra na příčnou flétnu: 1. místo a postup do krajského kola dva žáci

Krajská kola:

Hra na zobcovou flétnu: 2. místo jedna žákyně
Hra na příčnou flétnu: 1. místo dva žáci

V soutěžní přehlídce „Konfrontace“ ve hře na elektronické klávesové nástroje, která se konala v ZUŠ B. Smetany v Orlové se umístila naše žačka na 3.místě.

Celostátní soutěže:

V letošním roce se naši tři žáci zúčastnili soutěže „PRAGUE JUNIOR NOTE“
ve dnech 8.-11. června 2006 v Praze kde získali:

jeden žák I. kategorie čestné uznání II. stupně
jedna žákyně II. kategorie čestné uznání II. stupně
jedna žákyně II. kategorie I. cenuDále získala tři zvláštní ceny:Cenu poroty za provedení D. Scarlattiho Sonáty

Cenu Nadace ČHF

Cenu Českého rozhlasu 3 – Vltava

Dne 11. června 2006 hrála na Koncertě vítězů v Sále Martinů v Praze.

Od absolutního vítězství celé soutěže jí dělily jen desetiny bodů.

Přehlídky:

Naši žáci se zúčastnili přehlídek, které se konaly v tomto školním roce. Byla to okresní a krajská přehlídka ve hře na klavír, které hráli tři naši žáci. Dále to byla okresní přehlídka ve hře na kytaru, kde rovněž vystoupili tři žáci. Všechna vystoupení
byla velmi kladně hodnocena.

Koncertní činnost:

Každoročně škola pořádá velkou řadu koncertů. Jsou to především výchovné koncerty, které jsme uspořádali pro ZŠ Hradec nad Moravicí, CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí, ZŠ Branka, ZŠ Skřipov, ZŠ Žimrovice a pro mateřské školy v Hradci, Kajlovci a Žimrovicích – celkem 5 výchovných koncertů. Dále to jsou již tradiční koncerty jednotlivých oddělení (dechového, klavírního, kytarového a keybordo – akordeonového), na kterých vystupují i různí hosté. Pořádali jsme i vánoční koncerty pro ZŠ v Hradci nad Moravicí. Nejpopulárnější a nejvíce navštěvované jsou koncerty „Hraje celá rodina“ a vánoční koncert žáků ZUŠ.

Dva učitelé naší školy vystoupili na slavnostním koncertu učitelů ZUŠ okresu Opava k 45. výročí Základní umělecké školy v Háji ve Slezsku.

Ostatní činnost:

Povinností každé třídy je uspořádání třídní předehrávky, tyto si připravili všichni učitelé. Uskutečnilo se i vystoupení absolventů školy.

Naši žáci rovněž zabezpečovali program na různých kulturních akcích (vystoupení na vernisáži IV. malířského sympozia „Jantarová cesta“, na I. ročníku soutěže rodin ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí, na koncertu u příležitosti Dne matek ve Velké dvoraně, na koncertu k „Svátku matek“ v KD Skřipov.

Kalendář vybraných akcí:

Září

 • 16.9.2005 Vystoupení žáků na vernisáži IV. malířského sympozia „Jantarová cesta“ – Velká dvorana zámku v Hradci nad Moravicí

Listopad

 • 18.11.2005 Koncert „Hraje celá rodina“ – Národní dům v Hradci nad Moravicí

Prosinec

 • 19.,20.12.05 Vánoční koncerty pro ZŠ v Hradci – ZUŠ Hradec nad Moravicí
 • 22.12.2005 Vánoční koncert žáků ZUŠ – Národní dům Hradec nad Moravicí

Leden

 • 19.1.2006 Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Hradec n. M.
 • 30.1.2006 Výchovný koncert pro žáky vyššího stupně CZŠ sv. Ludmily v Hradci
  – Národní dům v Hradci nad Moravicí

Únor

 • 1.2.2006 Okresní kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu
  – ZUŠ V, Kálika Opava
 • 2.2.2006 Okresní kolo soutěže ve hře zobcovou flétnu – ZUŠ Vítkov

Březen

 • 2.3.2006 Krajské kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu
  – ZUŠ Orlová Poruba
 • 3.3.2006 Krajské kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu
  – ZUŠ Orlová Poruba
 • 23.3.2006 Okresní kytarová přehlídka – ZUŠ V. Kálika Opava
 • 18.5.2006Akordeono – keyboardový koncert – Národní dům v Hradci nad Mor.

Duben

 • 8.4.2006 Vystoupení žáků na I. Ročníku soutěže rodin – Velká dvorana zámku
  v Hradci nad Moravicí
 • 11.4.2006 Okresní klavírní přehlídka – ZUŠ Háj ve Slezsku
 • 20.,21.4.2006 Soutěžní přehlídka „Konfrontace“- ZUŠ Karviná
 • 28.4.2006 Koncert dechového oddělení – Národní dům v Hradci nad Moravicí

Květen

 • 10.5.2006 Krajská klavírní přehlídka – Janáčkova konzervatoř Ostrava
 • 10.5.2006 Koncert u příležitosti Dne matek – Velká dvorana zámku v Hradci n. M.
 • 14.5.2006 Koncert k „Svátku matek“ – KD Skřipov
 • 18.5.2006Koncert učitelů ZUŠ okresu Opava – ZUŠ Háj ve Slezsku
 • 26.5.2006 Koncert klavírního oddělení – Velká dvorana zámku v Hradci n. M.
 • 29.5.2006 Výchovné koncerty pro MŠ Hradec, Kajlovec a Žimrovice
  – ZUŠ Hradec nad Moravicí
 • 29.5.2006 Talentové zkoušky VO – ZUŠ Hradec nad Moravicí
 • 30.5.2006 Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Žimrovice a ZŠ Branka
  – Národní dům v Hradci nad Moravicí

Červen

 • 1.6.2006 Talentové zkoušky ZUŠ – Hradec nad Moravicí
 • 8.-11.6.2006 Celostátní klavírní soutěž „Prague junior Note“ – Sál Martinů Praha
 • 12.-15.6.2006 Postupové zkoušky – ZUŠ Hradec nad Moravicí
 • 14.6.2006 Výchovný koncert pro ZŠ Skřipov – KD Skřipov
 • 14.6.2006 Talentové zkoušky – ZŠ Skřipov
 • 19.6.2006 Koncert kytarového oddělení – Velká dvorana zámku v Hradci n. M.

Zhodnocení výsledků školy a práce ředitele:

Za velmi důležitou záležitost tohoto školního roku považuji otevření odloučeného pracoviště ve Skřipově. Po dvouletém čekání na rozhodnutí se nám podařilo prosadit zahájení výuky v prostorách základní školy. Protože nám nebylo povoleno navýšení kapacit museli jsme přesunout žáky hudebního oboru ze Skřipova a okolí, kteří navštěvovali naši školu v Hradci, do nově zřízeného odloučeného pracoviště ve Skřipově. Nově jsme otevřeli pouze výtvarný obor, kde bylo přijato 14 žáků.

I v tomto školním roce jsme dosáhli vynikajících výsledků v soutěžích vyhlášených MŠMT, tentokrát se nás týkaly pouze ve hře na dechové nástroje. V krajském kole, které se uskutečnilo v ZUŠ J. R. Míši Orlová –Poruba a kde naši žáci postoupili, jsme získali jedno druhé a dvě první místa. Náš učitel získal jako jediný zvláštní ocenění za vynikající kytarový doprovod.

Mimořádné výsledky byly dosaženy v soutěži „PRAGUE JUNIOR NOTE“, která se konala v Praze, dva žáci získali čestná uznání II. stupně a jedna žačka se umístila na 1. místě ve své kategorii. Kromě tohoto 1.místa obdržela i tři zvláštní ceny, cenu poroty, Nadace ČHF a Českého rozhlasu. Od absolutního vítězství celé soutěže jí dělily jen desetiny bodů.

Jsou to výsledky, které jsme získali na základě výborné práce učitelů, jejich přístupu k žákům a celého zázemí, které je pro jejich práci ve škole vytvářeno.

Tento školní rok byl mimořádně náročný jak z hlediska otevření odloučeného pracoviště tak i z důvodu stěhování školy do nových – nově zrekonstruovaných prostor bývalé Národní školy na Zámecké ulici. K této změně došlo na základě návrhu města, které bylo i majitelem budovy, kde škola sídlila. Celé této akci předcházela prohlídka budovy, jednání s architektem, úpravy předložených plánů tak aby vyhovovaly podmínkám školy. Dále to byla průběžná jednání s představiteli města na technickém vybavení školy, postupu prací a termínech dokončení jednotlivých záměrů. Bylo nutné i projednání jednotlivých smluv s právníkem. Samotná rekonstrukce pak probíhala od 1. dubna 2006. Od tohoto data jsem se každý pátek zúčastňoval kontrolních dnů. V průběhu prázdnin jsem připravil materiál do rady kraje a to bylo schválení nájemní smlouvy. Od 8. srpna začaly přípravy na stěhování a od 9. srpna se postupně škola stěhovala do nových prostor. V novém prostředí bylo nutné připravit nejen třídy a další prostory pro výuku a provoz školy ale i potřebné technické vybavení.

Posledním krokem bylo vypracování žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.

Velkým přínosem nových prostor je koncertní sál, kde může škola pořádat své koncerty a další akce. Dále je to moderní sociální vybavení, šatny a podstatně prostornější učebny.

Z hlediska spolupráce s různými subjekty je třeba vyzvednout spolupráci s Městským kulturním střediskem, které nám umožňuje pořádat většinu našich koncertů v sále Národního domu. V rámci spolupráce při organizaci soutěže „Beethovenův Hradec“ nám Správa zámku v Hradci nad Moravicí umožňuje konání koncertů naší školy v zámeckých prostorách. SRPŠ při ZUŠ v Hradci nám přispívá na koncertní činnost, účast žáků v soutěžích, na absolventské koncerty atd.

O činnosti školy informuji představitele města. Jako předseda kulturní komise její členy na pravidelných jednáních. Občany Hradce nad Moravicí prostřednictvím článků v Hradeckých novinách a informačních skříňkách města.