Doplňková činnost

Hudební a výtvarné kurzy vznikly v rámci doplňkové činnosti Základni umělecké školy Hradec nad Moravicí dle Zřizovací listiny ZL/184/2001, na základě opakované vysoké poptávky žáků o studium, které nebylo možno uspokojit vzhledem k pevně stanovenému počtu žáků ve škole, kdy nelze za nynějších podmínek přijmout do výuky v Základni umělecké škole více uchazečů, i když prokázali svůj nesporný talent při přijímací zkoušce.

Kurzovní činnost není řízena dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Hradec nad Moravicí.

Podmínky:

 • kurz bude zaměřen na výtvarnou a hudební činnost,
 • v hudebních kurzech je počet členů ve skupině stanoven na 3,
 • ve výtvarném kurzu je počet členů ve skupině stanoven na 9,
 • délka lekce: 60 min/1x týdně
 • kurz bude zahájen 1.10. v délce 4 měsíců a potrvá ve dvou blocích do 31.5.,
 • v době prázdnin (podzimní, vánoční, jarní , velikonoční) kurz neprobíhá

Doplňková činnost je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §27 odst. 2 písm. g).

Podmínky uhrazení kurzovného:

 • platby kurzovného budou přijaty na první lekci, a to hotově pro celé období prvního 4 měsíčního bloku – tj. do 31.1.
 • první blok potrvá v období – říjen až leden,
  druhý blok potrvá v období – únor až květen.

Výše úhrad za kurzy:

 • Hudební kurzy:   1 550 Kč / za 4 měsíční blok.
 • Výtvarný kurz:    1 300 Kč / za 4 měsíční blok.