Doplňková činnost

Hudební kurzy vznikly v rámci doplňkové činnosti Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí dle Zřizovací listiny ZL/184/2001. Doplňková činnost je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §27 odst. 2 písm. g). Kurzovní činnost není řízena dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Hradec nad Moravicí.

Základní umělecká škola v Hradci nad Moravicí, v rámci své doplňkové činnosti, nabízí hudební kurzy pro dospělé zájemce, kteří nemohou navštěvovat základní uměleckou školu v rámci běžného studia.

Individuální: hudební kurzy dle výběru nástroje – pod odborným vedením se naučíte základům hry na vybraný hudební nástroj.

Kolektivní: pěvecký kurz s podtitulkem: „Zpěvem do 100 let“. Pod odborným vedením se naučíte základům zpěvu, osvojíte si správné dýchání a užijete si spoustu legrace.

Lektoři kurzů budou mít vždy po zahájení kurzu či hudební dílny zpracovaný plán činnosti.

 Podmínky:

  • pěvecké kurzy jsou kolektivní a to v délce lekcí 60 min. 1 x týdně – minimální počet osob 6 až 8, nebo 120 min. 1x týdně – minimální počet osob 9 – 12,
  • hudební kurzy jsou individuální v délce lekcí 60 min. 1 x týdně 1 osoba,
  • kurzy budou zahájeny 1. 10. a potrvají ve dvou 4 měsíčních blocích do 31.5.,
  • v době prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční) kurzy neprobíhají. 

    Podmínky uhrazení kurzovného:

    platby kurzovného budou hrazeny na první lekci, a to v hotovosti do pokladny školy, vždy za období jednoho bloku

    • první blok potrvá v období – říjen až leden,
    • druhý blok potrvá v období – únor až květen.

Výše úhrad za kurzy:

Hudební kurz – individuální:        4 000 Kč za 4 měsíční blok (60 min. 1 x týdně)

Pěvecký kurz – kolektivní:            1 500 Kč za 4 měsíční blok (60 min. 1 x týdně)

1 700 Kč za 4 měsíční blok (120 min. 1x týdně)