Doplňková činnost

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Kurzy  pořádáme  v rámci doplňkové činnosti Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí dle Zřizovací listiny ZL/184/2001. Doplňková činnost je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §27 odst. 2 písm. g). Kurzovní činnost není řízena dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Hradec nad Moravicí. Základní umělecká škola v Hradci nad Moravicí, v rámci své doplňkové činnosti, nabízí pěvecký a literárně-dramatický kurz. Lektorky kurzů budou mít vždy po zahájení kurzu zpracovaný plán činnosti.

Pěvecký kurz „Zpěvem do 100 let“

Je určen pro ženy a muže, kteří rádi zpívají, mají rádi společnost podobně naladěných lidí různých řemesel a profesí, a zároveň jsou hudbou propojení. Také v dospělém věku je třeba se stále učit novým věcem a tím osobnostně růst. Kurz je určen pro všechny, kteří si rádi plní své dětské sny.

Náplň pěveckého kurzu:

Základem zdravého zpěvu je dech. Při zpěvu dochází k uvolnění těla, prohloubení a otevření komunikace skrze zpěv. Pod odborným vedením se naučíte základům zpěvu, osvojíte si správné dýchání, práci s bránicí a naučíte se správnou artikulaci při žánrově pestrém a také vícehlasém repertoáru.  Užijete spoustu legrace a je možná i hudební spolupráce s žáky ZUŠ v Hradci nad Moravicí.

Lektorka: Olga Golhová

Podmínky:

●        kurz je kolektivní a to v délce lekcí 60 min. 1 x týdně – minimální počet osob 6 až 8, nebo 120 min. 1x týdně – minimální počet osob 9 a více osob,

●        kurz bude zahájen 1. 10. a potrvá ve dvou 4 měsíčních blocích do 31.5.,

●        v době prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční) kurz neprobíhá.

Podmínky uhrazení kurzovného:

platby kurzovného budou hrazeny na první lekci, a to v hotovosti do pokladny školy, vždy za období jednoho bloku

●        první blok potrvá v období  – říjen až leden,

●        druhý blok potrvá v období – únor až květen.

Výše úhrad za kurzy:

Pěvecký kurz:                          1 500 Kč za 4 měsíční blok (60 min. 1x týdně) 

Pěvecký kurz:                          2 000 Kč za 4 měsíční blok (120 min. 1x týdně)      

Přihlášky:

Přihláška Zpěvem do 100 let 2023-2024                       

V Hradci nad Moravicí  29. 8. 2023

Mgr. Marta Scholzová

ředitelka školy