zpěváci si stihli ještě zazpívat

Na konci září se v malebném kostelíku sv. Petra a Pavla v Kružberku uskutečnil Pěvecký koncert starších žáků ZUŠ Hradec nad Moravicí a „Sirén &…“- sboru dospělých při ZUŠ. Program pod vedením uč. Oľgy Golhové v podobném znění slyšela i veřejnost na dalším Pěveckém koncertě na konci října v komunitním centru Anima Viva v Opavě – Kylešovicích. Repertoár obou koncertů přilákal všechny věkové generace a nadchl přítomné publikum. Nezbývá než věřit, že se brzy dočkáme dalších veřejných vystoupení!