Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí MZ ČR je od pátku 18. září 2020 povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy, a to i při samotném vyučování. Výjimku tvoří pouze výuka zpěvu a hra na dechové nástroje. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!

Mgr. Marta Scholzová, ředitelka školy