Zahájení individuální výuky

Vážení rodiče a milí žáci,
dle usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 zůstává ZUŠ do odvolání uzavřena a pokračujeme v distanční formě výuky (Výtvarný obor, hudební obor - kolektivní předměty - hudební nauky, komorní a souborové hry, pěvecký sbor, sólový zpěv). Výjimku mají hudební individuální výuky typu 1 učitel - 1 žák, které proběhnou prezenčně v ZUŠ, dle rozvrhu hodin (tedy kromě hodin sólového zpěvu). V případě,že vaše dítě hraje na kytaru, keyboard či zobcovou flétnu ve skupince, bude tato výuka taktéž rozdělena do režimu 1 učitel - 1 žák. V nejbližší době vás budou učitelé kontaktovat a domluví se s vámi na dalších podrobnostech.
Prosíme rodiče, aby v době krizových opatření nevstupovali do budovy školy a vybavili své děti rouškami.
Dále se MŠMT rozhodlo změnit organizaci školního roku 2020/2021 a dny 26. října - 27. října  2020 stanovit jako volné dny, což znamená, že Podzimní prázdniny budou mimořádně trvat od 26. - 30. října.  Výuka začne opět 2. listopadu. Posledním bodem je žádost o pomoc spočívající v dobrovolném stažení aplikace eRouška do vašich mobilních telefonů.
Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na další muzicírování.