KRAJSKÁ KLAVÍRNÍ A AKORDEONOVÁ PŘEHLÍDKA

V pátek  24.4.2015 se na půdě Janáčkovy konzervatoře v Ostravě konala Krajská klavírní přehlídka. Prestižní klavírní akce se zúčastnili žáci, kteří byli vybrání z okresního kola, a mezi které patříla i žákyně Julie Havrlantová z klavírní třídy Petra Okénky. Téhož dne se na Janáčkově konzervatoři v Ostravě konala i Krajská akordeonová přehlídka, kde naši školu prezentoval akordeonista Lukáš Duben ze třídy Marty Scholzové. Obě přehlídky se nesly v přátelském duchu a byly plné skvělé muziky!

Soutěž Pro Bohemia Ostrava 2015

Bohemia_2015_CMYK_sirka

13. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2015 v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv se uskutečnila 10. – 12. dubna 2015 na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Naši školu reprezentovali dva žáci pěveckého oddělení ze třídy Olgy Kitouni Golhové: Jonáš Slovák získal v I. kategorii 2. místo a Kateřina Lebedová ve II. kategorii získala Čestné uznání.

Zpěvákům srdečně gratulujeme!

 

Blahopřejeme žákům k výsledkům v krajských kolech

Ve dnech 25. – 26. 3. 2015 se v ZUŠ J. R. Míši v Orlové konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje, kde si zahráli také žáci naší školy.
A jak se jim dařilo?
Svěřenci ze třídy Magdalény Hrudové hrající na příčnou flétnu obdrželi:
0. kategorie – Klára Wolfová1. místo
1.b) kategorie – Ludmila Rosenbaumová1. místo s postupem do celostátního kola
Jonáš Slovák1. místo s postupem do celostátního kola
3. kategorie – Anna Hrudová1. místo s postupem do celostátního kola a diplom Absolutní vítězce ve hře na příčnou flétnu.

Zvláštní ocenění poroty za příkladnou pedagogickou činnost získala uč. Magdaléna Hrudová.

Za třídu Romana Vaňka se soutěže zúčastnili dva žáci hrající na saxofon a zobcovou flétnu.
1.b) kategorie – Ondřej Ležák3. místo
2. kategorie – Alexandra Martínková3. místo

V ZUŠ Frýdek Místek proběhlo také krajské kolo v sólovém zpěvu. Žáci ze třídy Olgy Kitouni Golhové získali:
I. kategorie – Jonáš Slovák2. místo
V. kategorie – Gabriela Chovancová2. místo

Všem srdečně blahopřejeme!

Máme rádi baroko

31. března 2015, tedy v den 330. výročí narození Johanna Sebastina Bacha se v aule Církevní konzervatoře Opava koná nesoutěžní přehlídka barokní hudby „Máme rádi baroko“. Za ZUŠ Hradec nad Moravicí zde vystoupí Bára Řemelková a Kateřina Hoňková z klavírní třídy ped. Petra Okénky a Markéta Blatecká z kytarové třídy ped. Milana Bátora.

Akordeonové pódium patřilo i hradeckým žákům

Klimkovicke podium KarolinkaV pátek 20. března se žáci Karolína Volná a Antonín Bujnovský zúčastnili Akordeonového pódia a udělali si tak výlet do ZUŠ v Klimkovicích. Celá akce byla založena na otevřených hodinách, které probíhaly pod vedením profesorky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Dr. Marcely Halmové. Toto hudební dopoledne bylo velkým přínosem nejen pro děti, které si vyzkoušely práci s jiným učitelem, ale také pro pedagogy, kteří díky novým informacím mohou rozvíjet a zdokonalovat své pedagogické postupy a metody.                                                                Kateřina Botorová, Dis.