Zahájení individuální výuky od 25.11.2020

Vážení rodiče a milí žáci,

s radostí vám oznamujeme, že od středy 25. 11. 2020 bude umožněna hudební individuální výuka (jeden učitel a jeden žák). Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin. V případě, že vaše dítě má výuku ve skupince (hra na kytaru, keyboard, zobcovou flétnu či zpěv), bude tato výuka taktéž rozdělena do režimu jeden učitel – jeden žák. 

Podmínky pro pohyb ve škole: Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. V rámci výuky, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – zpěv,  hra na dechové nástroje, nemusí žáci nosit roušku.

Prosíme rodiče, aby do budovy školy vstupovali pouze v nezbytně nutných případech a pro další komunikaci využili raději telefon, email či systém IZUŠ. 

Distanční forma výuky probíhá i nadále v kolektivních předmětech hudebního oboru (Nauky o hudbě, Vyprávění o hudbě, Pěvecký sbor, komorní a souborové hry) a ve výtvarném oboru.

S úctou 

Mgr. Marta Scholzová, ředitelka školy