Zlaté múzy pro hudebníky i výtvarníky

ZUŠ Hradec nad Moravicí letos na soutěži Múzy Ilji Hurníka v Háji ve Slezsku získala hned několik vavřínů. Soutěž se uskutečnila 27. října v Základní umělecké škole Háj ve Slezsku a každá kategorie byla početně hojně zastoupena. Kytaristka Kristýna Hoňková ze třídy p. u. Milana Bátora se zúčastnila hned dvou kategorií: skladatelské a interpretační. Odborná porota posoudila její vlastní skladbičky zlatým pásmem, stejné hodnocení Kristýně udělila za její přednes skladby Suita piccola současného skladatele mistra Luboše Sluky. Dvojnásobná radost určitě Kristýnce přinese spoustu inspirace do další tvorby i hry.

Soutěžní přehlídky se zúčastnili i 4 žáci výtvarného oboru pod vedením p. u. Ivety Cihelkové –  Linda Scholtzová, Eva Jahnová, František Sonnek a Lucie Palačková, kteří rovněž získali  za své výtvarné díla na téma Pabla Pisassa zlaté pásmo.                                                                 Mgr. Milan Bátor