VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ TVORBA S KŘESŤANSKÝMI TRADICEMI A ZVYKY V HRADCI NAD MORAVICÍ

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí,
Zámecká 313, příspěvková organizace

Vás srdečně zve na komunitně osvětové setkání
v rámci projektu Šablony II-Profesní rozvoj pedagogů a
rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Hradec nad Moravicí

s názvem

„Velikonoční výtvarná tvorba s křesťanským
tradicemi
a zvyky v Hradci nad Moravicí“

s knězem Mgr. Marcinem Stanislawem Kierasem
která se uskuteční 11. dubna 2019 od 15.00 – 17.00 hodin
v ZUŠ Hradec nad Moravicí