tříkrálový koncert

V sobotu, 8. ledna 2022 se kaplička v Benkovicích zasvěcená sv. Cyrilu a Metodějovi, zaplnila a rozezvučila hlasy všech věkových generací. Žáci pěveckého oddělení ZUŠ v Hradci nad Moravicí, a dospělí pěveckého kurzu pod vedením p. uč. Olgy Golhové zazpívali široké žánrové  spektrum vánočních písní.

V úvodu zaznělo harmonium, na které si zahráli žáci ZUŠ – Josef Vícha a Jáchym Metelka. Zúčastnění si mohli poslechnout dvě písně z kancionálu a světoznámé Adeste fideles. Nechyběla Bingova Alžbětínská serenáda, Hodně štěstí (česká verze) Johna Lennona a Yoko Ono, Ewy Farné Vánoce na míru, či ústřední melodie z filmu Sám doma a mnoho dalších.  Pěveckého sóla se ujali Jonáš Slovák a Nikola Markusová. Ti také spolu s Apolenkou Víchovou obohatili program svojí hrou na altovou a příčné flétny. Dlouhý potlesk a děkovné ohlasy nás ujistili, že skrze těžké období v hudebním vzdělávání má naše práce dvojnásobný smysl. V závěru se zúčastněná veřejnost přidala ve zpěvu ke koledám, kdy nechybělo známé Narodil se Kristus Pán doprovázeno na harmonium. 

Poděkování se ujal pan starosta Mgr. Patrik Orlík, který všem přítomným poděkoval za krásný koncert a popřál hodně zdraví a štěstí v novém roce 2022.

Text: Olga Golhová