Společenský večer Lions Clubu zpestřil zvuk akordeonů

Páteční podvečer 10. listopadu se v sále hradeckého “Babince” sešli zástupci mezinárodní humanitární organizace “Lions Clubu”, což znamenáLiberty Intelligence Our Nation’s Safety – Svoboda, Porozumění, Bezpečí našich vlastí. Opavskou pobočku zastupuje jako prezidentka Květoslava Dybowiczová a viceprezidentka Mgr. Darja Marečková. Právě díky jejímu pozvání část členů z Akordeon bandu (Radim Kubánek – cachon, Karolína Volná, Alena Kadlubiecová a Marta Scholzová – akordeony) mohli představit nový repertoár, kde např. nechyběla skladba soudobé skladatelky Markéty Laštovičkové či známá melodie z filmu Babylon. Guvernér celého clubu smekl velkou poklonu k hudebnímu vystoupení a oslovil mladé muzikanty s nabídkou vystoupení na další společenské akci. Děkujeme tímto za milé pozvání. Lion club se více než 80 let věnuje pomoci potřebným lidem po celém světě. V posledních letech se Lionské hnutí nejvíce soustředí na prevenci a léčbu různých onemocnění zraku. 

Text: Marta Scholzová