BLAHOPŘEJEME K MIMOŘÁDNÉMU ÚSPĚCHU!

Výsledky celostátní kola soutěže ZUŠ ČR
ve hře na dechové nástroje
Liberec 21. – 24. 5. 2015

liberec

Hra na příčnou flétnu:
1. kategorie
Jonáš Slovák – 2. místo
Ludmila Rosenbaumová – 1. místo
3. kategorie
Anna Hrudová – 1. místo

Cena poroty za interpretaci skladby I. Clarke: Hypnosis

Magdaléna Hrudová – Cena poroty
za pedagogické vedení

 

V MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI LIDICE 2015 OPĚT ZAZÁŘILI I NAŠI ŽÁCI

8 žáků naší školy získalo ocenění ve 43. MDVV Lidice 2015 za své výtvarné práce. Soutěžilo se v malbě, kde žáci – Eva Hellebrandová, Adam Šubert získali čestné uznání, dále v grafice, kterou byli rovněž oceněni čestným uznáním žáci Ondřej Novák, Martin Sonnek, Adan Šubert, Martin Vaněk a také ve fotografii, kde zaujala Lenka Ondrejková, která také dosáhla naČR ZUŠ Hradec nad Moravicí - Lidice 2015 čestné uznání. Nejvyšší ocenění – medaili získala v malbě a kresbě Adéla Honová, která je oficiálně pozvána na vernisáž výstavy 30. 5. 2015 do Lidic, kde si i osobně převezme své ocenění. Výtvarníkům a p. uč. MgA. I. Cihelkové blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

KRAJSKÁ KLAVÍRNÍ A AKORDEONOVÁ PŘEHLÍDKA

V pátek  24.4.2015 se na půdě Janáčkovy konzervatoře v Ostravě konala Krajská klavírní přehlídka. Prestižní klavírní akce se zúčastnili žáci, kteří byli vybrání z okresního kola, a mezi které patříla i žákyně Julie Havrlantová z klavírní třídy Petra Okénky. Téhož dne se na Janáčkově konzervatoři v Ostravě konala i Krajská akordeonová přehlídka, kde naši školu prezentoval akordeonista Lukáš Duben ze třídy Marty Scholzové. Obě přehlídky se nesly v přátelském duchu a byly plné skvělé muziky!

Soutěž Pro Bohemia Ostrava 2015

Bohemia_2015_CMYK_sirka

13. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2015 v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv se uskutečnila 10. – 12. dubna 2015 na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Naši školu reprezentovali dva žáci pěveckého oddělení ze třídy Olgy Kitouni Golhové: Jonáš Slovák získal v I. kategorii 2. místo a Kateřina Lebedová ve II. kategorii získala Čestné uznání.

Zpěvákům srdečně gratulujeme!

 

Blahopřejeme žákům k výsledkům v krajských kolech

Ve dnech 25. – 26. 3. 2015 se v ZUŠ J. R. Míši v Orlové konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje, kde si zahráli také žáci naší školy.
A jak se jim dařilo?
Svěřenci ze třídy Magdalény Hrudové hrající na příčnou flétnu obdrželi:
0. kategorie – Klára Wolfová1. místo
1.b) kategorie – Ludmila Rosenbaumová1. místo s postupem do celostátního kola
Jonáš Slovák1. místo s postupem do celostátního kola
3. kategorie – Anna Hrudová1. místo s postupem do celostátního kola a diplom Absolutní vítězce ve hře na příčnou flétnu.

Zvláštní ocenění poroty za příkladnou pedagogickou činnost získala uč. Magdaléna Hrudová.

Za třídu Romana Vaňka se soutěže zúčastnili dva žáci hrající na saxofon a zobcovou flétnu.
1.b) kategorie – Ondřej Ležák3. místo
2. kategorie – Alexandra Martínková3. místo

V ZUŠ Frýdek Místek proběhlo také krajské kolo v sólovém zpěvu. Žáci ze třídy Olgy Kitouni Golhové získali:
I. kategorie – Jonáš Slovák2. místo
V. kategorie – Gabriela Chovancová2. místo

Všem srdečně blahopřejeme!