Blahopřání

Srdečně blahopřejeme paní učitelce Magdaléně Hrudové, která byla u příležitosti ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje ke Dni učitelů v roce 2016 oceněna v kategorii „Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost“. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 31. března 2016 v Bohumíně.

pamětní list