Ministerstvo školství podpoří hradeckou ZUŠku

Základní umělecká škola úspěšně získala nemalé finanční prostředky v rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Šablony II, s podtitulem „Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Hradec nad Moravicí“. 

Prvním počinem po zahájení celého projektu byl projektový den směřovaný nejen na žáky současné a také jednu žačku bývalou. Jednalo se o projektový den mimo školu, který se konal ve čtvrtek 7. 2. 2019. Žáci Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí, studující studijní zaměření hra na akordeon, housle a flétna vycestovali do Ostravy, kde se díky odborníkovi z praxe Mgr. Markétě Haničákové, Ph.D. zúčastnili příprav koncertu Janáčkovy filharmonie s názvem „Vášeň a cit“. V rámci společné výuky pedagoga a odborníka z praxe si žáci mohli prohlídnout šatny, zázemí a zákulisí orchestru a také byli přítomní na generální zkoušce tohoto orchestru, která se konala v Kulturním domě Ostrava. Navíc v programu generální zkoušky Janáčkovy filharmonie Ostrava vystoupila bývalá absolventka Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí, akordeonistka Anežka Štenclová (ze třídy M. Scholzové) a nynější posluchačka 6. ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Naši mladí muzikanti, díky projektovému dni mimo školu zažili přes 4 hodiny strávené po boku hudebních umělců mezinárodní úrovně, kde si prohloubili své hudební znalosti a poslechové dovednosti prostřednictvím hudebních děl Richarda Galliana – Opale Concerto pro akordeon a smyčcový komorní orchestr, Miklóse Rózsa – Koncertem pro violoncello a orchestr op. 32 a Symfonií č. 3 e moll op. 53 Zdeňka Fibicha. Tímto hudebním zážitkem, který jim byl dopřán, v rámci projektu Šablony II., si žáci otevřeli obzory směřující k dalšímu poznání nekonečného světa hudby.