Gratulujeme výtvarníkům ze ZUŠ Hradec nad Moravicí

Žáci z výtvarného oboru ZUŠ Hradec nad Moravicí a pobočky ze Skřipova se pod vedením p.uč. MgA. Ivety Kovalíkové zúčastnili 52. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2024. Letošním tématem byla KARAVANA (pošta, komunikace). Do soutěže bylo doručeno téměř 13 tisíc prací z 81 států. Odborná porota po pečlivém výběru ocenila 1 282 exponátů a udělila 1 343 ocenění, včetně 175 medailí. V této velké konkurenci naši výtvarníci zazářili a získali mnoho ocenění. Největší úspěch měla práce od Marie Štenclové, která za své ztvárnění poštovního holuba získala individuální medaili „Lidická růže“, kterých bylo pro ČR rozdáno pouze 52 kusů.

Medaili škole za kolekci kombinované techniky získaly Bátorová Karolína, Dušková Lea, Šustková Alena a Švédová Ema.

Čestné uznání získaly Beinhauer Sára, Horáčková Veronika, Kovalíková Mia, Pokorná Amálie Anna a Šimečková Nikola.

Všechny oceněné práce budou vystaveny v Lidické galerii. Výtvarné práce si můžete prohlédnout na stránkách https://www.mdvv-lidice.cz/ . Všem oceněným výtvarníkům gratulujeme za obrovský úspěch a děkujeme za reprezentaci školy a města Hradec nad Moravicí.