gratulujeme

Ve dnech 8. až 10. dubna se na Janáčkově konzervatoři v Ostravě konal 20. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2022 v oborech hra na dechové žesťové nástroje, hra na klavír a sólový zpěv. Z klavírní třídy pana učitele Petra Okénky se soutěže zúčastnil Lukáš Bátor, který patřil mezi nejmladší účastníky a v první kategorii získal krásné Čestné uznání 2. stupně. Zahrál tři skladby od různorodých skladatelů J. Vřešťála, J. Myslivečka a B. Bartóka.Mimořádný úspěch zaznamenal náš dlouholetý žák Jonáš Slovák, který v oboru sólový zpěv mezi soutěžícími studenty konzervatoří z Čech, Slovenska a Polska získal úžasnou 3. cenu poroty. Letošní ročník se konal po tříleté odmlce, ale úroveň a četnost soutěžících se přesto oproti předchozím ročníkům zvýšila. Děkujeme paní učitelce Olze Golhové za pedagogické vedení a panu učiteli Petru Okénkovi za pedagogickou přípravu a zároveň klavírní doprovod na této prestižní mezinárodní soutěží.  Oběma žákům srdečně gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy a Hradce nad Moravicí.