Archiv autora: admin@zus-hradec.cz

POžadavky k talentovým zkouškám pro přijetí do ZUŠ Hradec nad Moravicí

Ředitelka školy vyhlašuje talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021.

Přijímací talentové zkoušky se konají v úterý 9. června 2020 od 14 – 17 hodin pro hudební obor a ve čtvrtek 11. června 2020 pro hudební a výtvarný obor v době od 9 – 12 hodin a 14 – 17 hodin.

Místo konání: ZUŠ Hradec nad Moravicí, Zámecká 313.

Čti dále POžadavky k talentovým zkouškám pro přijetí do ZUŠ Hradec nad Moravicí

Výsledky talentových zkoušek

Komise dechových nástrojů (D)

Přijati žáci: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

Náhradník: 7

Komise klávesových nástrojů a zpěvu (KZ)

Přijati žáci: 5, 8, 10, 12, 13, 23, 25, 27

Náhradníci: 1, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 26

Komise strunných nástrojů (S)

Přijati žáci: 2, 3

Náhradníci: 1, 4, 6, 7, 8, 10

Výtvarný obor (V)

Přijati žáci: 3, 10, 11, 13, 16 – ZUŠ Hradec nad Mor.

6, 7 – pobočka ZUŠ ve Skřipově

Náhradníci: 2, 8, 9 (pro ZUŠ Hradec nad Mor.) a 15, 19, 22 (pro pobočku ZUŠ ve Skřipově)

Prosíme o vyplnění elektronické přihlášky do 30. 6. 2017 na webových stránkách:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/

Hudební kurzy v rámci doplňkové činnosti

Kurz hry na příčnou flétnu

Přijatí žáci: 1, 10, 12

Kurz hry na keyboard

Přijatí žáci: 2, 20, 24

Prosíme o vyplnění elektronické přihlášky do 30. 6. 2017 na webových stránkách:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/

Čísla nejsou zveřejněna podle výsledků talentových zkoušek, ale podle číselné řady!

Soutěž Pro Bohemia Ostrava 2015

Bohemia_2015_CMYK_sirka

13. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2015 v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv se uskutečnila 10. – 12. dubna 2015 na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Naši školu reprezentovali dva žáci pěveckého oddělení ze třídy Olgy Kitouni Golhové: Jonáš Slovák získal v I. kategorii 2. místo a Kateřina Lebedová ve II. kategorii získala Čestné uznání.

Zpěvákům srdečně gratulujeme!