Výsledky talentových zkoušek

Komise dechových nástrojů (D)

Přijati žáci: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

Náhradník: 7

Komise klávesových nástrojů a zpěvu (KZ)

Přijati žáci: 5, 8, 10, 12, 13, 23, 25, 27

Náhradníci: 1, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 26

Komise strunných nástrojů (S)

Přijati žáci: 2, 3

Náhradníci: 1, 4, 6, 7, 8, 10

Výtvarný obor (V)

Přijati žáci: 3, 10, 11, 13, 16 – ZUŠ Hradec nad Mor.

6, 7 – pobočka ZUŠ ve Skřipově

Náhradníci: 2, 8, 9 (pro ZUŠ Hradec nad Mor.) a 15, 19, 22 (pro pobočku ZUŠ ve Skřipově)

Prosíme o vyplnění elektronické přihlášky do 30. 6. 2017 na webových stránkách:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/

Hudební kurzy v rámci doplňkové činnosti

Kurz hry na příčnou flétnu

Přijatí žáci: 1, 10, 12

Kurz hry na keyboard

Přijatí žáci: 2, 20, 24

Prosíme o vyplnění elektronické přihlášky do 30. 6. 2017 na webových stránkách:

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/

Čísla nejsou zveřejněna podle výsledků talentových zkoušek, ale podle číselné řady!