Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne 1. září 2022 v době od 14:00 – 17:00 hodin v budově ZUŠ v Hradci nad Moravicí, Zámecká 313. 

Přijďte si domluvit rozvrh hodin, těšíme se na vás!

Rozvrh hodin Nauky o hudbě ve šk.roce 2022/2023

Pondělí – uč. Kamila Sobotková

13:20 – 14:05         2. ročník
14:10 – 14:55         3. ročník
15:00 – 15:45         1. ročník
15:55 – 16:40         Vyprávění o hudbě – PHV
16:45 – 17:30         4. skupina (Vyprávění o hudbě – 4. ročník) smíšená třída
Úterý – uč. Jiří Král
15:30 – 16:15        4. ročník