Zahájení školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2014 v budově Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí na Zámecké ulici 313, v době od 14.00 do 17.00 hodin.
Od 1.9.2014 vstupuje v platnost nový školní řád a došlo k úpravám ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ Hradec nad Moravicí.