Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2016/2017

 

Komise dechových nástrojů

Přijati žáci: 1, 3, 7, 8, 10, 13

Náhradníci: 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16

Komise klávesových nástrojů a zpěvu

Přijati žáci: 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19

Náhradníci: 2, 5

Komise strunných nástrojů

Přijati žáci: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Náhradníci: 3, 4, 10, 12

Výtvarný obor

Přijati žáci:   11, 12, 13, 17  –  pobočka ZUŠ ve Skřipově

Výuka v Hradci nad Moravicí zůstává beze změny, všichni žáci z VO pokračují ve školním roce 2016/2017.

Čísla nejsou zveřejněna podle výsledků talentových zkoušek, ale podle číselné řady!