Výsledky talentových zkoušek

Výsledky talentových zkoušek

Dechové nástroje

přijati žáci:  D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13

náhradníci: D1, D4, D14 – možnost hudebního kurzu*

Strunné nástroje

přijatí:  S3

náhradníci:  S1,S2, S4, S6, S7, S8, S12, S13, S14 – možnost hudebního kurzu*

 Klávesové nástroje a zpěv

přijatí: A1, Z2, Z4, Z5, KL10,

náhradníci: A2, A3, Ke4, Ke5, Ke6 – bez možností kurzu

Z1, Z3, Z6, KL1, KL2, KL3, KL4, KL5, KL6, KL7, KL8, KL 9  – možnost  hudebního kurzu*

Výtvarný obor

přijatí: Hradec nad Mor. V22, V24; Skřipov V27

náhradníci: Hradec nad Mor. V1, V2, V3, V4; Skřipov V13, V25, V26

Prosíme o vyplnění elektronické přihlášky nově přijatých žaků do 30. 6. 2018 na webových stránkách: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/

* upřesnění hudebních kurzů proběhne začátkem září 2018.  První blok hudebních kurzů zahájíme 1. 10. 2018. Více informací naleznete na: http://zus-hradec.cz/doplnkova-cinnost/