Pozvánka k talentovým zkouškám

Přihlásit se k talentovým zkouškám můžete již nyní na www.izus.cz.