Blahopřejeme k výsledkům soutěžní přehlídky „Múzy Ilji Hurníka“

21. října 2014 se v ZUŠ V. Vančury v Háji ve Slezsku uskutečnila soutěžní přehlídka „Múzy Ilji Hurníka“.
Žáci ZUŠ Hradec nad Moravicí získali: ve VÝTVARNÉM OBORU úmístění – ZLATÉ MÚZY – 1.místa – žáci: JKlára Dudysová, Anna Malohlavová, Ondřej Novák, Martin Sonnek a Petr Škrobánek (pedagog MgA. Iveta Cihelková).
V HUDEBNÍM OBORU UMÍSTĚNÍ – ZLATÉ MÚZY – 1.místa – žáci: Alena Kadlubiecová a Karolína Volná – akordeon (pedagog Mgr. Marta Scholzová), Tomáš Wolf – klavír (pedagog Petr Okénka, DiS.). B L A H O P Ř E J E M E !!!

Zahájení školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2014 v budově Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí na Zámecké ulici 313, v době od 14.00 do 17.00 hodin.
Od 1.9.2014 vstupuje v platnost nový školní řád a došlo k úpravám ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ Hradec nad Moravicí.