Magický klavír v Opavě

Dne 27.11.2014 se v opavské knihovně Petra Bezruče uskutečnil již 3. ročník mezinárodního Opavského klavírního festivalu s názvem Magický klavír.

Festivalu se zúčastnili žáci ZUŠ z České republiky, Slovenska i Polska. Z hradecké ZUŠ vystoupil Tomáš Wolf, kterého připravil p. učitel Petr Okénka.
V dopoledních hodinách programu vystoupil host festivalu skladatel Petr Bazala, který si pro děti připravil přednášku o improvizaci provázenou ukázkami přímo u klavíru. V odpoledním programu jako host vystoupil polský klavírista Slawomir Wilk. Atmosféra byla velmi příjemná a už nyní se těšíme na příští ročník Magického klavíru.