Blahopřání žákům výtvarného oboru

V XI. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže „Vianočná pohl’adnica“, do které poslalo své práce 5057 dětí z 311 škol Slovenska, České republiky, Polska, Maďarska, Bulharska, Ukrajiny a Chorvatska, jsme jako jediní z České republiky získali v kategorii základních uměleckých škol 1.CENU za „KOLEKCI“. Chtěla bych proto poděkovat všem žákům výtvarného oboru, kteří se na vytvoření této kolekce podíleli a poblahopřát k úspěšné reprezentaci naší školy v zahraničí.

Pozvání na VÁNOČNÍ KONCERT

Základní umělecká škola, Národní památkový úřad, správa státního zámku a SRP při ZUŠ v Hradci nad Moravicí Vás srdečně zve na Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 11.12.2014 v 17.00 hodin ve Velké dvoraně zámku Hradec nad Moravicí.

Blahopřejeme k výsledkům soutěžní přehlídky „Múzy Ilji Hurníka“

21. října 2014 se v ZUŠ V. Vančury v Háji ve Slezsku uskutečnila soutěžní přehlídka „Múzy Ilji Hurníka“.
Žáci ZUŠ Hradec nad Moravicí získali: ve VÝTVARNÉM OBORU úmístění – ZLATÉ MÚZY – 1.místa – žáci: JKlára Dudysová, Anna Malohlavová, Ondřej Novák, Martin Sonnek a Petr Škrobánek (pedagog MgA. Iveta Cihelková).
V HUDEBNÍM OBORU UMÍSTĚNÍ – ZLATÉ MÚZY – 1.místa – žáci: Alena Kadlubiecová a Karolína Volná – akordeon (pedagog Mgr. Marta Scholzová), Tomáš Wolf – klavír (pedagog Petr Okénka, DiS.). B L A H O P Ř E J E M E !!!

Zahájení školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2014 v budově Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí na Zámecké ulici 313, v době od 14.00 do 17.00 hodin.
Od 1.9.2014 vstupuje v platnost nový školní řád a došlo k úpravám ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ Hradec nad Moravicí.