Informace k provozu školy

V současné době není zavedeno plošné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek). Nošení roušek v ZUŠ Hradec nad Moravicí může ale být vyžadováno podle aktuální situace na základě pokynů příslušné hygienické stanice (např. jen ve vybraných okresech). O této skutečnosti (a případných dalších protiepidemických opatřeních) bychom vás informovali e-mailem, na webu školy a na vstupních dveřích budovy školy. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Vstup zákonným zástupcům do budov školy je povolen v případech jako např. vracení a půjčování hudebních nástrojů, placení školného apod. Žádáme rodiče, aby další vstup do školy se svými dětmi (jako opakovaný doprovod do školy) omezili na minimum – např. jen u nejmladších dětí. Vstup rodičům a ostatním osobám do budov školy při koncertech a dalších veřejných akcí je povolen.