hudební kurzy

Základní umělecká škola v Hradci nad Moravicí v rámci své doplňkové činnosti nabízí:

PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ KURZY pro zájemce, kteří zvažují studium na konzervatoři a pedagogické škole.
Náplň kurzu: intonace, rytmus, sluchová analýza a hudební teorie.

Lekce budou probíhat vždy v úterý od 16.50 hod – učebna č. 9.
Více informací na tel: 776/561038