gratulujeme

Ve dnech 30. 3. – 2. 4. 2023 se v prostorách Janáčkovy konzervatoře v Ostravě konal 21. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia.

Z naši školy se jí zúčastnili 3 žáci z pěvecké a klavírní třídy. Jan Wittek v 0. kategorii, Adéla Glogarová, Lukáš Bátor v I. kategorii. Adéla Glogarová a Lukáš Bátor si shodně vyzpívali nádherné 3. místo

V klavírní části soutěže získal Lukáš Bátor za svůj uvolněný a muzikální projev v interpretaci všech nastudovaných skladeb krásné 3. místo a zvláštní ocenění poroty za vynikající interpretaci skladby Felixe Mendelssohna Bartholdyho Dětský kus č. 1. V I. kategorii soutěžilo celkem 15 soutěžících z nichž bylo oceněno sedm žáků a tři  žáci získali čestné uznání. 

Gratulujeme a děkujeme žákům, učitelům Olze Golhové, Petrovi Okénkovi a korepetitorům Anně Kvěchové a Petru Okénkovi za vynikající reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších hudebních zážitků!