gratulujeme!

Dne 15.10.2022 se v ZUŠ v Ostravě Zábřehu konala soutěžní přehlídka s názvem Múzy Ilji Hurníka, která je věnovaná hudbě a výtvarnému umění 20. století. Za hudební obor se soutěže zúčastnil klavírista Lukáš Bátor ze třídy Petra Okénky. Se skladbou “Malý portrét č.5” Petra Ebena a svou autorskou skladbou s názvem “Neočekávaná” byl Lukáš odbornou porotou ohodnocen zlatým pásmem a získal také zvláštní ocenění za mimořádnou interpretaci skladby Petra Ebena. 

Srdečně gratulujeme také žačkám výtvarného oboru, které se umístily na stupních vítězů. Téma znělo “Inspirace současným uměním” a výtvarnice ze třídy Ivety Kovalíkové se inspirovaly dílem Eduarda Ovčáčka. Viktorie Sonnková a Karolína Binarová získaly zlaté pásmo, Sára Beinhauer  stříbrné pásmo a Nikola Šimečková bronzové pásmo.

Text: I. Kovalíková a P. Okénka; Foto: I. Kovalíková